Inackorderingstillägg för gymnasieelever

Inackorderingstillägg kan du få beviljat om du har besvärlig resväg och därmed måste inackordera dig på gymnasieorten. Tilläggets storlek beror på reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan.

Inackorderingstillägg kan du söka om du har blivit mottagen som sökande i första hand på ett gymnasieprogram. Det innebär att du ska vara antagen på ett program i din egen kommun eller i någon av de kommuner som hemkommunen har samverkansavtal med. I Värmland har samtliga kommuner tecknat ett samverkansavtal med varandra.

Som sökande i första hand räknas också nationella program och inriktningar i andra kommuner som inte erbjuds av hemkommunen. Det gäller också för program som har riksintag och NIU-utbildningar som hemkommunen och anordnarkommunen har tecknat avtal om. Studerar du på en friskola eller riksinternatskola, ska du dock vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

Ansökan om inackorderingstillägg ska göras för varje nytt läsår.
Nedan finns den blankett som du ska använda för att ansöka om inackorderingstillägg från Grums kommun. Läs också igenom informationsdokumentet.

Obs! Vänta med att skicka in blanketten tills höstterminen har börjat. Skolan skall på blanketten intyga att du verkligen har påbörjat eller fortsatt din utbildning.

Dokument:
Information om inackorderingstilläggPDF (pdf, 80.2 kB)

Ansökningsblankett för inackorderingstillägglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också välja att ansöka om inackorderingstillägg via kommunens e-tjänster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketten skickas till:
Grums kommun
Kommunstyrelsen
664 80 Grums
(märk kuvert med "Inackorderingstillägg")


Uppdaterad: 2020-08-31

Kontakt

Per-Ove Johansson
Controller
Ekonomifunktionen
0555-421 15
per-ove.johansson@grums.se

Navigera vidare