Inackorderingstillägg för gymnasieelever

Inackorderingstillägg kan du få beviljat om du har besvärlig resväg och därmed måste inackordera dig på gymnasieorten. Tilläggets storlek beror på reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan.

När kan jag få inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg kan du söka om du har blivit mottagen som sökande i första hand på ett gymnasieprogram. Det innebär att du ska vara antagen på ett program i din egen kommun eller i någon av de kommuner som hemkommunen har samverkansavtal med. I Värmland har samtliga kommuner tecknat ett samverkansavtal med varandra.

Som sökande i första hand räknas också nationella program och inriktningar i andra kommuner som inte erbjuds av hemkommunen. Det gäller också för program som har riksintag och NIU-utbildningar som hemkommunen och anordnarkommunen har tecknat avtal om. Studerar du på en friskola eller riksinternatskola, ska du dock vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

Information om inackorderingstillägg Pdf, 71.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om inackorderingstillägg

Ansökan om inackorderingstillägg ska göras för varje nytt läsår. Använd vår e‑tjänst eller blankett som du hittar via länken nedan.

Obs! Vänta med att skicka in ansökan tills höstterminen har börjat. Skolan ska på blanketten intyga att du verkligen har påbörjat eller fortsatt din utbildning.

Barn och utbildning - Gymnasieskola - Ansökan inackorderingstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-05-31

Kontakt

Matilda Skååre
Samordnare skolskjuts
0555-421 15
matilda.skaare@grums.se