Introduktionsprogram IM

Varmt välkommen till Grums kommuns introduktionsprogram IM, Grums inriktning Individuella alternativet (IA).

Vad är ett introduktionsprogram?

Ett introduktionsprogram riktar sig till elever som inte nått de kunskapskrav som behövs för att komma in på ett nationellt program på gymnasieskolan. Elever som går ett introduktionsprogram får en ny chans att läsa in de ämnen som man saknar. Utbildningen är på heltid och varje elev får en individuell studieplan som visar vad utbildningen ska innehålla.

Syfte med utbildning

Syftet är att ge eleven en utbildning som gör det möjligt att komma vidare till annan utbildning, etablering på arbetsmarknaden eller annan verksamhet. Utbildningen är tydligt individualiserad och organiseras varje år efter aktuella elevers behov.

Individuellt alternativ (IA)

Utbildningsinriktningen vi erbjuder i Grums, kallas för individuellt alternativ och riktar sig till de elever som vill satsa på studier och som har som mål att inom rimlig tid få tillräckligt med meritpoäng för att kunna söka in på ett nationellt program.

Studieinnehållet bestäms utifrån elevens behov, förutsättningar och mål med utbildningen. Då vi är en liten skola, är antalet platser vi erbjuder begränsat.

Förutom studier ingår:

 • Coachning och vägledning
 • Livskunskap
 • Individuell studieplan med regelbunden uppföljning
 • Gymnasiebiljett och CSN
 • Lunch
 • Friskvård

Lokaler

Vi finns på Sveagatan 61 i samma lokaler som Familjecentralen Grums.

Vi som jobbar är

 • Anna-Karin Elvin, rektor
 • Lärare/mentor
 • Socionom
 • Socialpedagog
 • Elisabet Karlsson SYO / Administratör
 • Grums kommuns elevhälsa
Uppdaterad: 2024-04-15

Kontakt

Vill du veta mer? Varmt välkommen att höra av dig till:

Anna-Karin Elvin
Rektor, ansvarig introduktionsprogram IM
0555-421 82
anna-karin.elvin@grums.se

Läs mer

Läs mer om introduktionsprogram på Skolverkets webbplats:

Skolverket.se - introduktionsprogram Länk till annan webbplats.