Introduktionsprogram IM

Välkommen till Grums kommuns introduktionsprogram IM Grums inriktning Individuella alternativet (IA)

Vad är ett introduktionsprogram?

Ett introduktionsprogram riktar sig till elever som inte nått de kunskapskrav som behövs för att komma in på ett nationellt program på gymnasieskolan. Elever som går ett introduktionsprogram får en ny chans att läsa in de ämnen man saknar. Utbildningen är på heltid och varje elev får en individuell studieplan som visar vad utbildningen ska innehålla.

Syfte

Syftet är att ge eleven en utbildning som gör det möjligt att komma vidare till annan utbildning, etablering på arbetsmarknaden eller annan verksamhet. Utbildningen är tydligt individualiserad och organiseras varje år efter aktuella elevers behov.

Läs mer om introduktionsprogram på Skolverkets hemsida. https://www.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Individuellt alternativ (IA)

Utbildningsinriktningen vi erbjuder i Grums, kallas för individuellt alternativ och riktar sig till de elever som vill satsa på studier och som har som mål att inom rimlig tid få tillräckligt med meritpoäng för att kunna söka in på ett nationellt program.

Studieinnehållet bestäms utifrån elevens behov, förutsättningar och mål med utbildningen.

Förutom studier ingår

Coachning och vägledning, Livskunskap, Individuell studieplan med regelbunden uppföljning, Gymnasiebiljett och CSN, Lunch och Friskvård.

Då vi är en liten skola, är antalet platser vi erbjuder begränsat.

Lokaler

Vi finns på Sveagatan 61 i samma lokaler som Familjecentralen.

Vi som jobbar är

Anna-Karin Elvin, rektor

Lärare/mentor

Socionom

Socialpedagog

Elisabet Karlsson SYO / Administratör

Grums kommuns elevhälsa

 

Uppdaterad: 2022-06-20

Vill du veta mer?

Hjärtligt välkommen att höra av dig till: Anna-Karin Elvin rektor, 0555-421 82, anna-karin.elvin@grums.se