Sophämtning

Sophämtning sker normalt varannan vecka för hushåll. Kom ihåg att ställa ut ditt kärl på tömningsdagen.

Soptömning på snöig gata i Grums

Foto: Grums kommun

Tömningsschema

Sophämtning sker var 14:e dag, jämn eller udda vecka beroende på var i kommunen du bor. Sommarhämtning för fritidshus sker var 14:e dag vecka 20-39.

Sophämtning jämn vecka i Grums kommun Pdf, 32.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sophämtning udda vecka i Grums kommun Pdf, 36.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hämtning av mat- och restavfall

Nyhet: Under 2023 kommer vi successivt att införa källsortering av matavfall i hela kommunen. Hushållsavfallet kommer då delas upp två i olika kärl, ett för matavfall och ett för restavfall. Restavfallet transporteras till Hedens värmeverk i Karlstad för energiutvinning och matavfallet kommer transporteras till Karlskoga Energi och Miljös rötningsanläggning och blir till biogas.

Matavfall är matrester som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Restavfall är det avfall du lägger i soppåsen efter att du har sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar, el- och farligt avfall.

Att tänka på inför sophämtning

  • Vänd kärlets öppning ut mot vägen.
  • Det ska vara ett fritt utrymme på minst 0,8 m runt kärlet. Det ska också vara fritt ovanför kärlet, så att robotarmen från sopbilen kan greppa.
  • Kärlet ska vara placerat intill hämtvägen så att tömningen lätt kan utföras med sidlastande sopbil.
  • Har du inte en fast uppställningsplats, måste du själv rulla ut kärlet till gatan/vägkanten vid varje tömningstillfälle.
  • Vintertid ska det vara plogat och sandat fram till kärlet.
  • Vägar ska vara farbara för tung lastbil och vändplan ska finnas om det behövs.
Uppdaterad: 2022-11-28

Kontakt

Kundtjänst område gata
För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, grusbidrag, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se

Läs mer

Kommunens entreprenör för sophämtning heter PreZero.

PreZero.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.