Sophämtning

Sök i rutan nedan för att få reda på när ditt restavfall- och matavfallskärl har tömning. Du kan även ladda ner Avfallskollen som app.

Soptömning på snöig gata i Grums

Foto: Grums kommun

Tömningsschema i avfallskollen

Sophämtning sker normalt varannan vecka för hushåll. Kom ihåg att ställa ut ditt kärl på tömningsdagen. Sommarhämtning för fritidshus sker var 14:e dag vecka 20-39.

Avfallskollen.optigon.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hämtning av mat- och restavfall

I Grums kommun har vi källsortering av matavfall. Hushållsavfallet delas upp två i olika kärl, ett för matavfall och ett för restavfall. Restavfallet transporteras till Hedens värmeverk i Karlstad för energiutvinning och matavfallet kommer transporteras till Karlskoga Energi och Miljös rötningsanläggning och blir till biogas.

Matavfall är matrester som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Restavfall är det avfall du lägger i soppåsen efter att du har sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar, el- och farligt avfall.

Att tänka på inför sophämtning

  • Vänd kärlens öppning ut mot vägen.
  • Det ska vara ett fritt utrymme på minst 0,8 m runt kärlet. Det ska också vara fritt ovanför kärlet, så att robotarmen från sopbilen kan greppa.
  • Kärlet ska vara placerat intill hämtvägen så att tömningen lätt kan utföras med sidlastande sopbil.
  • Har du inte en fast uppställningsplats, måste du själv rulla ut kärlet till gatan/vägkanten vid varje tömningstillfälle.
  • Vintertid ska det vara plogat och sandat fram till kärlen.
  • Vägar ska vara farbara för tung lastbil och vändplan ska finnas om det behövs.
Uppdaterad: 2023-06-12

Kontakt

Kundtjänst område gata
helgfri mån-fre kl 10-12

För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se

Läs mer

Kommunens entreprenör för sophämtning heter PreZero.

PreZero.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.