Grävtillstånd och trafikanordningsplan

När du tänkt gräva eller schakta är det viktigt att ansöka om ledningsanvisning, även om du ska gräva på privat mark. Du behöver även ansöka om ett grävtillstånd om du ska gräva eller schakta i kommunal mark eller i privat mark med kommunalt intresse, exempelvis vattenskydds- och naturskyddsområden.

Grums kommun har tagit fram grävanvisningar som ska följas vid arbeten i allmän platsmark.

Grums kommuns grävanvisningar med avgift

Använd ledningskollen.se för att undvika skador

Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Så gå in på ledningskollen.se, som är en kostnadsfri webbtjänst.

Du som planerar att gräva får enkelt besked om vem som har ledningar nedgrävda på en viss plats. Som ansluten ledningsägare behöver du bara svara på frågor som rör just ditt område. Tjänsten kan även användas vid samordning av grävarbeten eller planering och projektering av markarbeten.
ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan du startar

  1. Läs i grävanvisningen vilka regler som gäller för schakt och återställning. Grums kommuns grävanvisningar med avgift Öppnas i nytt fönster.
  2. Gå in på ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kontrollera vilka ledningsägare som finns i området där du ska gräva.
  3. Ett ärende via Geomatikk kommer starta när du kontrollerat ledningsägare via Ledningskollen. Geomatikk sköter kontakten mellan dig som sökande och kommunen. Kom ihåg att om grävarbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan.
  4. Handläggningstiden för ansökan som kommit till kommunen är upp till 10 dagar. Om handlingar saknas kan handläggningstiden bli längre och ärendet hanteras först efter handlingarna är kompletta. Du kan även starta ärendet själv via geokollen.se/kundportal.
  5. Därefter mottager sökande ett beslut och en faktura på fast avgift fört handläggning och kan då om positivt beslut starta arbetet.

När du är klar med grävningen

  1. Sökande ska skicka in en slutrapport till Geomatikks kundporta. Läs grävanvisningen vad slutrapporten ska innehålla.
  2. Om handlingar saknas kan handläggningstiden bli längre och ärendet hanteras först efter handlingarna är kompletta.
  3. Därefter mottager sökande ett beslut och en faktura på en rörlig avgift för framtida underhåll och ärendet avslutas.

Trafikanordning (TA-plan) utan grävning

Ska du utföra arbete som påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana som inte innebär grävning krävs ändå en trafikanordningsplan. Det kan vara byggnadsställning, arbete i brunn eller med skylift på gata eller annan drift och underhåll.

Ansökan om trafikanordningsplan görs via geokollen.se/kundportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Logga in och välj offentliga ansökningar. Använd blanketten för arbete utan grävning.

För support gällande tjänsten kontakta geoansokan@geomatikk.se eller 026-12 35 00

Uppdaterad: 2022-04-01

Kontakt

Mattias Olsson
Arbetsledare område gata
0555-423 04
mattias.olsson@grums.se