Gräv/schakttillstånd

Vid grävningsarbeten i kommunal och allmän mark inom Grums kommun, ska ansökan om schakttillstånd lämnas in.

Anvisning och prislista

Arbete får inte påbörjas utan skriftligt godkännande. Godkännande sker via e-post av behörig tjänsteman. Läs kommunens anvisningar och prislista innan du lämnar in ansökan.
Anvisningar och prislistaPDF (pdf, 295 kB)

Om grävarbete som sker utan godkännande tas en avgift på 5 000 kr + moms per arbetsplats och tillfälle ut.

E-tjänst och blanketter

Ansökan ska göras av ansvarig beställare på avsedd blankett och skickas till kommunstyrelsen senast 14 dagar före arbetets start. Vid behov ska även ifylld blankett för trafikanordningsplan bifogas ansökan om schakttillstånd. Du kan ansöka genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

Gator & trafik - Gräv-/schakttillstånd, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gator & trafik - Trafikanordningsplan vid vägarbete, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2021-02-23

Kontakt

Mattias Olsson
Arbetsledare område gata
0555-423 04
mattias.olsson@grums.se

Navigera vidare