Lucia från Grums  

Legenden om Lucia och hennes givmildhet mot fattigt folk finns både berättad och nedtecknad. De flesta känner till Sankta Lucia från Syrakusa, men inte lika många har läst om Lucia från Grums.

Luciadagens legend

Luciatraditionen, som vi firar den idag, har sitt ursprung här i västra Sverige. Lucia kommer med bröd och ljus och lyser upp tillvaron för folk. En av berättelserna om vår egen traditions Lucia, är nedtecknad av Selma Lagerlöf och heter "Luciadagens legend".

Berättelsen börjar så här: "För många hundra år sedan bodde i södra delen av Värmland en rik och girig gammal kvinna som kallades fru Rangela. Hon ägde en borg... vid den smala mynningen av en vik som Vänern sänder långt in i landet."

Den djupa vik som Selma syftar på är förmodligen Grumsfjorden och Borgvikssjön, två delar av samma vik, som sträcker sig från Slottsbrosundet till Borgvik. Vid sundets norra strand ligger ruinerna av Edsholms borg. Så långt överensstämmer beskrivningen av platsen med delar av vår kommun. Den rika och giriga fru Rangela bodde på borgen och har gett namn åt Ransundet sydost om Slottsbron.

Bringade ljus i en mörk tid

Enligt legenden hade Rangela en brorsdotter som hette Lucia och var gift med den förmögne Eskil på Börtsholm. Eskil var på resa i Norge och väntades inte hem förrän till jul. Gårdens förråd var fulla av livsmedel; årets skörd hade varit stor.

När Lucia fick reda på att hungersnöd hade drabbat den östra och nordöstra stranden av Vänern packade hon pråmar och skutor fulla med förnödenheter och seglade över Vänern för att hjälpa de nödställda. Lucia kom med mat till de fattiga, med ljus i en mörk tid, strax före jul. Vi tror att våra Luciatraditioner bygger på den här händelsen.

Lusasken

Det finns ytterligare en företeelse som kan styrka Selma Lagerlöfs berättelse och knyta an till Luciadagens legend. Det är Lusasken i Kristinehamn. Från början var bössan till för fattiga sjömän och deras familjer. Den tömdes varje år runt Lucia och när sjömännen var på väg hem sa de att de skulle hem till Lusseasken. Bössan töms fortfarande på Luciadagen. Kanske kan denna tradition föra tankarna till legenden om Lucia från Grums.

Uppdaterad: 2023-07-18