Boende socialt stöd (SoL)

Med boendestöd menas att du kan få hjälp med stöd för att klara av din vardag. Boendestödet kan vara både praktiskt och socialt stöd för att stärka din förmåga att klara din vardag.

Tegelbyggnad med lummig grönska

Foto: Grums kommun

Boendestöd i Grums kommun

Stödet innebär att du får hjälp med att få struktur på vardagen, sköta hemmet, motverka isolering och delta i olika aktiviteter.

Boendestödet finns på Hotellgatan och dagtid finns även verksamhet för sysselsättning på Järpegatan. Boendet är inte tänkt som ett permanent boende utan är en del i en rehabilitering.

Här erbjuds sysselsättning för personer som har beslut om boendestöd alla vardagar klockan 10.30-13.00. Boendestödjare utför boendestödsuppdrag enligt beslut från bistånd om boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL.

Ordinarie verksamhet pågår i dagsläget alla vardagar klockan 8.00-21.00, inklusive uppdrag enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen). Vissa av våra kunder har även hemtjänst och hemtjänsten har även HSL-uppdrag under helger.

Du bor i egen lägenhet på Hotellgatan

Du bor i din egen lägenhet men har tillgång till gemensamhetslokaler med kök, tv-rum vilket underlättar social kontakt med andra.

Boendeformen ska stödja dig så att du kan utvecklas mot ett mer självständigt liv med en fungerande vardag. Boendet är centralt beläget med gångavstånd till affärer, apotek, simhall, bibliotek, grönområde och resecentrum.

Kontaktman

När du ansökt om boendestöd får du en kontaktman. En kontaktman är en person i personalgruppen som har ett helhetsansvar för ditt boendestöd och är din "förlängda arm" när du behöver stöd och hjälp i olika situationer.

Avgift

Avgift för boendestöd betalas till kommunen enligt fastställd taxa.

Avgifter omsorg

Så gör du för att ansöka om boendestöd

Ansökan om boendestöd gör du hos biståndshandläggare. När du har ansökt om boendestöd beslutar handläggaren vilka insatser du kan få hjälp med enligt socialtjänstlagen. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. Du kan överklaga ett beslut genom att använda vår e-tjänst. Du kan också skriva en egen överklagan som du skickar till kommunen med post eller lämnar in till kontaktcenter i kommunhuset.

Uppdaterad: 2024-04-09