Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för medicinsk säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Blommande träd vid Karba i Grums

Foto: Facebook

MAS har i uppdrag att se till att:

  • Riktlinjer för hur vården/omvårdnaden ska bedrivas och rutiner för till exempel läkemedelshantering och dokumentation utarbetas.
  • Patienten ges den vård och behandling som läkare ordinerat.
  • Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienten.
  • Rutiner om avvikelser och anmälan om skador (Lex Maria) tas fram.
  • Arbetet utförs i enlighet med gällande författningar, direktiv och liknande.

Om du är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, eller är anhörig och har synpunkter eller frågor om vård och behandling, är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Uppdaterad: 2024-04-10

Kontakt

Yvonne Nordenberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0555-422 62
yvonne.nordenberg@grums.se