Vänersamarbetet

Vänersamarbetet vill stärka en hållbar tillväxt i kommunerna kring Vänern genom att bedriva utvecklingsarbete inom hållbar utveckling, attraktiv miljö och annat som har stor betydelse för att skapa en bra livsmiljö för invånare, brukare och besökare.

Vänersamarbetet är en arena för Vänerfrågor

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med alla 13 kommuner kring Vänern som medlemmar och med finansiellt stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Vänersamarbetet arbetar för en hållbar utveckling av Vänern inom områdena: samordning, näringsliv och kommunikation.

Vänersamarbetet arrangerar i samarbete med Vänermuseet också Vänerveckan samt driver projektet Lake Vänern Grand Tour där bland annat cykelleden Vänerleden ingår:

Cykelleder

Verksamheten

Vänersamarbetets verksamhet delas in i tre delar:

  1. Effektivisering och samordning
  2. Näringslivsutveckling
  3. Kommunikation och information om Vänern
Uppdaterad: 2023-01-04