Stöd från Svenska kyrkan

I Svenska kyrkans församlingar Ed-Borgvik, Värmskog och Grums finns många olika verksamheter för alla åldrar.

Stöd från Svenska kyrkan i Grums pastorat

  • Caféträffar är en mötesplats där man träffs för gemenskap runt kaffebordet och underhållning. Caféerna bedrivs i Segmons Folkets hus, Pro-lokalen Slottsbron och i Solbergsgården Grums.
  • I Värmskogs sockenstuga anordnas sopplunch med underhållning i en gång i månaden.
  • Grums pastorats besöksgrupp Kyrkvän gör gärna hembesök hos dig som vill ha någon att prata med. Du som vill ha besök kan kontakta diakon Birgit Perhans, telefon 0555-439 15.
  • Leva vidare-grupp är en samtalsgrupp för de som förlorat sin livspartner och anordnas två gånger per år.
  • Det finns alltid möjlighet till enskilda samtal eller själavårdssamtal hos präst eller diakon. Tystnadsplikt gäller och samtalen kostar ingenting.
  • Varje torsdagskväll är det Öppen kyrka med möjlighet till samtal, fika, ljuständning och andakt.
  • I våra församlingar firas regelbundet gudstjänster och vi har ett rikt sång- och musikliv.
  • Barnverksamheten har aktiviteter för barn i alla åldrar, en del av dem är för barn och vuxna tillsammans.

Övrig information finns på Grums pastorats hemsida samt på deras Facebook-sida. Det går även bra att kontakta pastorsexpedtionen, telefon 0555-439 00.

Svenskakyrkan.se - Grums pastorat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-07-14

Se även