Hemtjänst

Hemtjänst som kommunen erbjuder utgår från dina individuella behov och därför gör biståndshandläggare på socialtjänsten en utredning och bedömning i varje enskilt fall.

Personal hemtjänst utan Järpegatan

Foto: Linn Malmén

Vad är hemtjänst?

Hemtjänst är en del av den hjälp som kommunen ger för att du som enskild ska kunna bo kvar i din egen bostad så länge som möjligt. Det ska vara hjälp till självhjälp och meningen är att du själv ska ta så aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna.

Nyckel till bostaden

I Grums kommun har vi nyckelfri hemtjänst, vilket innebär att det installeras ett låsvred på din dörr så att hemtjänsten kan öppna dörren med mobiltelefonen. Låsvredet gör ingen påverkan på din dörr och du öppnar själv med din nyckel som vanligt. Detta gäller även vid trygghetslarm.

Kontakta hemtjänstens arbetsledare

Område Orrby
0555-422 70
måndag-fredag 13.00-15.00
orrbysplanerare@grums.se

Område Karlberg
0555-421 96
måndag-fredag 13.00-15.00
karlbergsplanerare@grums.se

Område Värmskog
0555-421 92
måndag-fredag 13.00-15.00
varmskogplanerare@grums.se

Område Segmon
0555-421 60
måndag-fredag 13.00-15.00
segmonplanerare@grums.se

Nattpatrullen
0555-422 64
måndag-fredag 13.00-15.00

Servicegruppen
0555-422 64
måndag-fredag 13.00-15.00

Karta hemtjänstområden

På kartan via länken nedan, kan du enkelt se vilket område du tillhör.

Karta hemtjänstens områden Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Så gör du för att ansöka

För att ansöka om hjälp och stöd för till exempel hemtjänst eller en plats på äldreboende, vänder du dig till en biståndshandläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda dina behov och pröva om du kan få det du ansöker om.

Uppdaterad: 2023-01-19

Kontakt

Petra Henningsson
Områdeschef hemtjänst
0555-420 06
petra.henningsson@grums.se