Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt eller bygga till? Då behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. Byggnadsinspektören avgör om och i så fall vilken nybyggnadskarta som krävs.

Vad är en nybyggnadskarta?

Kartan används som underlag när man gör en situationsplan för ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för den som söker bygglov och handläggare vid bygglovsprövningen.

Nybyggnadskartan redovisar relevant geografisk information för bygglovsändamål, som till exempel fastighetsgränser, detaljplansbestämmelser, nivåkurvor samt anslutningspunkt för vatten och avlopp.

E-tjänster och blanketter

Du beställer en nybyggnadskarta via vår e-tjänst, där det även finns  mer information. Tänk på att vara ute i god tid, vi behöver minst fyra veckor på oss att producera kartan. Vid semestertider kan handläggningstiden vara längre.

Bo & bygga - Plan & bygg - Beställning av nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Priset för nybyggnadskarta

  • Tomtyta mindre eller lika med 1999 m²: 5 340 kronor
  • 2000-4999 m²: 8 900 kronor
  • 5000-9999 m²: 12 460 kronor
  • 10000-15000 m²: 16 020 kronor
  • Större än 15000 m²: Skälighetsbedömning/nedlagd tid
Uppdaterad: 2023-09-04