POSOM

POSOM tillhandahåller krisgrupper. Gruppen aktiveras vid stora olyckor och katastrofer, när vardagsresurserna är otillräckliga för händelsen.

Vad är POSOM?

POSOM står för Psykiskt och socialt omhändertagande och 
tillhandahåller krisgrupper och akut krisstöd.

POSOM utför olika former av individuellt anpassade krisstödssamtal, för personer som drabbats av traumatiska händelser. Verksamheten bedrivs i samarbete med Karlstad. Gruppen består av ett antal stödpersoner och en ledningsgrupp med representanter från:

  • Svenska kyrkan
  • centralsjukhuset i Karlstad
  • Räddningstjänsten Karlstadsregionen
  • skola/barnomsorg
  • socialtjänst

Beslut om utlarmning kan fattas av:

  • räddningsledare
  • vakthavande polisbefäl
  • katastrofledning på sjukhus, där PKL-gruppen ingår
  • SOS-alarm
Uppdaterad: 2024-05-29

Se även

För viktiga telefonnummer och tillförlitliga källor vid en samhällskris, se:
Håll dig informerad