Anpassad grundskola

Anpassad grundskola i lägre stadier, årskurs 1-3, finns på Södra skolan i Grums. De högre stadierna åk 4-9 finns på Jättestenskolan.

Arbetsrum på nya skolan

Foto: Grums kommun

Södra skolan

Anpassade grundskolan på Södra skolan är trivsamt inrett. Miljön stimulerar till kreativitet och lust att lära. I anpassad grundskola på Södra skolan arbetar två lärare.

Jättestenskolan

Anpassad grundskola på Jättestenskolan är indelad i två grupper, årskurs 4-6 samt årskurs 7-9. Även på Jättestenskolan har eleverna fina och trivsamma lokaler.

Individualiserad och varierande undervisning

Undervisningen är mycket varierande. Genomgångar sker ibland i grupp, men oftast individuellt. Varje elev har sin egen ämnesplanering. Eleverna har läroböcker men lärarna arbetar till största delen med laborativ undervisning. På Jättestenskolan har varje elev sin egen dator som används i undervisningen.

Matematik i anpassad grundskola

Lärarna har deltagit i matematiklyftet för anpassad grundskola. Elever i anpassad grundskola lär på samma sätt som elever i grundskolan, men behöver mer tid och mer varierade erfarenheter. Aktiviteterna i matematiklyftet bygger i hög grad på interaktion och kommunikation mellan elever och mellan elever och lärare.

Anpassad grundskolans läroplan

Anpassad grundskola har en egen läroplan som i mångt och mycket liknar grundskolans läroplan. Det som skiljer är bland annat betygskriterierna och uppnåendemålen. Under många år har Anpassad grundskola i lägre stadier haft en mycket hög måluppfyllelse.

Skolverket.se -  Anpassad grundskola läroplan och kursplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-08-08

Kontakt

Anpassad grundskola
årskurs 1-3

Expedition
0555-422 00

Susanne Marklund
Rektor
0555-422 06
susanne.marklund@grums.se

Anpassad grundskola årskurs 4-9

Expedition
0555-421 85

Elin Poignant
Biträdande rektor /utvecklingsledare
0555-421 81
elin.poignant@grums.se