Avgifter och abonnemang för sophämtning

En renhållningstaxa ska täcka kostnaderna för att omhänderta allt kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet som uppstår i kommunen enligt självkostnadsprincipen.

Välj abonnemang för din sophämtning

Renhållningsavgiften är uppdelad i två delar, en fast grundavgift och en rörlig hämtningsavgift.

Du kan själv påverka din renhållningsavgift. Ju mer du sopsorterar, återvinner och komposterar desto billigare blir det för dig. Du kan minska din renhållningsavgift genom att bland annat:

  • sortera ut matavfall eller hemkompostera
  • byta kärlstorlek till ett mindre kärl
  • dela kärl med grannen eller gemensamt på gatan/område

E-tjänst för val av renhållningsabonnemang

Val av renhållningsabonnemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Renhållningstaxa

Från 1 januari 2023 införs en ny renhållningstaxa som gäller från det att kärl för matavfall ställs ut i ditt område. Då har du möjlighet att välja månadshämtning för restavfallet om du sorterar ut matavfall eller har en godkänd varmkompost.

I renhållningstaxan som du hittar i vår författningssamling, kan du läsa om olika typer av abonnemang och dispensmöjligheter för sophämtning.

Taxor och avgifter - Renhållningstaxa med taxeföreskrift from 1/1 - 2023

Uppdaterad: 2024-05-15