Enskilda vägar

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till statliga och kommunala vägar och gator för att underlätta framkomlighet och tillgänglighet i hela landet.

Vad är en enskild väg?

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar och kommunen betalar ut kommunalt bidrag för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden.

Grums kommun betalar efter ansökan ut två olika typer av bidrag till enskilda vägar:

  • Kommunalt driftbidrag
  • Särskilt driftbidrag

Här kan du läsa Grums kommuns riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda vägar:

Riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda vägar

E-tjänster och blanketter

Blanketter för att ansöka kommunalt driftbidrag och särskilt driftbidrag hittar du här:

Gator & trafik - Ansökan om kommunala bidrag till enskilda vägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-03-27

Kontakt

Maria Oja
Områdechef gata
0555-42136
maria.oja@grums.se

Läs mer

Trafikverkets information om statligt bidrag till enskilda vägar
Trafikveket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.