Förskolan Viljan

Ålder 1-4 år. Vår förskola erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, lärande och fostran bildar en helhet.

Kontakta oss

Telefon

Räven
0555-422 55, 072-218 26 66

Bävern
0555-422 29, 073-867 09 77

Besöksadress

Gamla Vägen 41, 664 32 Grums

Vår utbildning

Vi är en förskola med två avdelningar, Bävern och Räven, som erbjuder en god pedagogisk miljö. På vår förskola har vi skogen på gården. Barnen har möjlighet att utforska naturen i vår direkta närhet, tillsammans med oss pedagoger.

Vi på förskolan Viljan, strävar efter att erbjuda alla våra barn en lugn, trygg och lärorik miljö.

Språket är centralt och viktigt i barns utveckling och lärande. Vi använder oss av mycket språkstärkande material såsom språkpåsar, rim och ramsor, sångkort, tecken till stöd med mera.

Vi utgår från barnens tankar, kompetenser och kunskaper när vi utformar miljön och verksamheten.

Genom rika möjligheter till upplevelser och material, både inne och ute, upptäcker och utforskar vi tillsammans med dem. På så sätt skapar vi kreativa läroprocesser som utmanar barnen och ger dem lusten till ett livslångt lärande.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi varje barns lärande och får på så sätt förståelse för deras tankar och funderingar och kan lotsa dem vidare i deras fortsatta utveckling.

Uppdaterad: 2024-03-27