Förskolan Viljan

Ålder 1-3 år. Vår förskola erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, lärande och fostran bildar en helhet. För att vidga vyerna gör vi ofta utflykter i vår närmiljö tillsammans med barnen, såsom biblioteket, skogen och besök på andra förskolor.

Kontakta oss

Telefon

Räven
0555-422 55, 076-495 40 57

Bävern
0555-422 21, 073-8670977

Besöksadress

Gamla Vägen 45, 664 32 Grums

Så här jobbar vi

Vi är en förskola med två avdelningar, Bävern och Räven, som erbjuder en god pedagogisk miljö. På vår förskola har vi skogen på gården. Barnen har möjlighet att utforska naturen i vår direkta närhet, tillsammans med oss pedagoger.

Vi på förskolan Viljan, strävar efter att erbjuda alla våra barn en lugn ,trygg och lärorik miljö.

Språket är centralt och viktigt i barns utveckling och lärande.Vi använder oss av mycket språkstärkande material, såsom språkpåsar, rim och ramsor, sångkort, tecken till stöd m.m.

Vi utgår från barnens tankar, kompetenser och kunskaper när vi utformar miljön och verksamheten.

Genom rika möjligheter till upplevelser och material, både inne och ute, upptäcker och utforskar vi tillsammans med dem. På så sätt skapar vi kreativa läroprocesser som utmanar barnen och ger dem lusten till ett livslångt lärande.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi varje barns lärande och får på så sätt förståelse för deras tankar och funderingar och kan lotsa dem vidare i deras fortsatta utveckling.

Här hittar du fler kontaktuppgifter rektor och specialpedagog

Uppdaterad: 2020-08-31

Navigera vidare