Till dig som ska söka till gymnasiet

Dags att välja gymnasium? Vi ger dig svar på dina frågor! På den här sidan hittar du information om gymnasievalet, betyg, din rätt att välja gymnasieskola och hur du gör din ansökan.

Elevantagning.se

elevantagning.se har de värmländska kommunerna publicerat samlad information till elever och vårdnadshavare. Här hittar du alla viktiga tider samt information om utbildningar och gymnasieskolor i Värmland.

Viktig sida på webben, håll koll på:

Elevantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studie- och yrkesvägledare på Jättestenskolan

Via Classroom får alla elever i årskurs 9 löpande information gällande gymnasietvalet. På Jättestenskolans skolplattform i Google Workspace for Education kan du som vårdnadshavare ta del av den information som vår studie- och yrkesvägledare delar med sig av under året.

Här kommer information om föräldramöten, gymnasieforum och mycket mer:

Ytterligare en viktig sida på webben att ha koll på:

Jättestenskolans skolplattform - studie- och yrkesvägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du till gymnasiet

Ansökan till gymnasiet sker via elevantagning.se och webbtjänsten Dexter för dig som är folkbokförd i Värmlands län. Övriga hänvisas till vår studie- och yrkesvägledare för mer information. Inloggningsuppgifter för din aktuella antagning skickas till din folkbokföringsadress under januari.

Elevantagning.se - Dexter, ansökan och antagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till gymnasieantagningen i Karlstad följer nedan:
054-540 00 00
elevantagningen@karlstad.se

Sista ansökningsdag är den 9 februari 2023 klockan 16.00.

Omval till gymnasiet sker under perioden 17 april-12 maj, vid omval ska du kontakta din studie-och yrkesvägledare.

Behörighet, betyg och meritvärde

Behörighet
För att vara behörig till ett nationellt program krävs det att du har:

  • slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
  • inte redan har genomgått en gymnasieutbildning
  • påbörjat utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs det att du har:

  • godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs det att du har:

  • godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

Betyg och meritvärde
Till populära utbildningar är det ofta fler som söker än antal platser. Då gör skolan ett urval baserat på meritvärde.

Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen. Lärare som sätter betyg utvärderar allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Slutbetyg i åk 9 är avgörande för antagningen till åk 1.

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng

Meritvärdet är summan av elevens 16 bästa betyg från grundskolan.

För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen. Har du läst ämnet moderna språk som språkval får du lägga till det som ett extra ämne och räkna 17 betyg.

Så vet du om du blivit antagen till gymnasiet

Gymnasieantagningen arbetar för att i möjligaste mån anta dig på ditt förstahandval. Det innebär att om du blir antagen på ditt förstahansval så stryks de efterföljande valen per automatik.

Ditt preliminära antagningsbesked presenteras i april och utgår ifrån betyget för höstterminen i årskurs nio men det är utifrån slutbetyget i årskurs nio som den definitiva antagningen sker.

Det slutgiltiga beskedet presenteras i slutet av juni på den plattform där du genomförde din ansökan.

Elevantagning.se - Dexter, ansökan och antagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till gymnasieantagningen i Karlstad följer nedan:
054-540 00 00
elevantagningen@karlstad.se

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till gymnasieskolan kan du söka sig till ett introduktionsprogram. Vilket introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på.

De fyra introduktionsprogrammen är:

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Här kan du läsa mer om de fyra introduktionsprogrammen:

Skolverket.se - Introduktionsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Grums kommun finns introduktionsprogrammet IM, Grums inriktning Individuella alternativet (IA). De finns på Sveagatan 61 i samma lokaler som Familjecentralen Grums.

Introduktionsprogram IM

Betyg och examen på gymnasiet

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om hen uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis. En fullständig utbildning i gymnasieskolan ger dig en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Betyg i en kurs ska sättas när undervisningstiden upphör och betygsättningen ska ske i anslutning till den tidpunkten.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Studiebidrag och tillägg

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasiet där studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg är de vanligaste bidragen. Samlingsnamnet för dem är studiehjälp.

För att ha rätt till studiehjälp måste din utbildning ge rätt till studiestöd. Du måste även läsa på heltid. Du kan få studiehjälp när du studerar på gymnasieskola, komvux eller folkhögskola till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp kan du få till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20. Är du äldre än 20 år? Ansök istället om studiemedel.

Studiebidrag
Studiebidrag får alla som har fyllt 16 år och går på gymnasiet. Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Du får det för alla hela månader du studerar under september till maj. Du får också en extra utbetalning i juni. Om din studietid är kortare, eller om du har för hög frånvaro, får du inte den extra utbetalningen.

I december får vissa bara ett halvt studiebidrag (625 kronor). Det gäller de som fyller 16 år i juli–september. Det beror på att barnbidraget betalas ut till och med september och att det som återstår av terminen, från den 1 oktober till höstterminens slut, ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag.

Du behöver inte ansöka om studiebidraget om du ska studera i Sverige och är svensk medborgare. Du får ditt beslut när skolan rapporterat in att du studerar på heltid.

Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om studiebidraget varje läsår.

Extra tillägg
Extra tillägg är ett bidrag du kan få under förutsättning att familjens totala inkomst understiger 125 000 kronor före skatt under ett läsår. Extra tillägg behöver ansökas varje läsår.

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan du ansöka om dina studier förutsätter att du behöver flytta till en annan ort. Om du går på en kommunal gymnasieskola så är det hemkommunen som handlägger om beslutar om rätten till inackorderingstillägg. Ansökan för elever folkbokförda i Grums kommun sker via vår e-tjänst. Handläggning utav inackorderingstillägg sker i september och ersättningen betalas ut den sista bankdagen i varje månad under perioden september-maj om det beviljats.

Inackorderingstillägg

Om du studerar på en friskola så är det CSN. Extra tillägg behöver ansökas varje läsår.

Avbrott eller hög frånvaro
Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiebidraget. Om vi hinner betala ut pengar du inte har rätt till kan du få ett återkrav. Det betyder att du eller din vårdnadshavare måste betala tillbaka den utbetalda ersättningen.

Avbryter du dina studier och hoppar av din utbildning måste du meddela skolan om det. Skolan meddelar sedan CSN.

Ska du åka buss eller tåg till gymnasiet?

Behöver du åka buss eller tåg för att ta dig till och från gymnasieskolan? Här kan du läsa mer om vilka bidrag som finns när det gäller gymnasiebiljett och andra reseersättningar.

Reseersättning

Studier på ort utanför Värmland

Om en elev som är folkbokförd i Värmland söker ett program/inriktning i en kommun utanför Värmland, trots att program/inriktning finns i Värmland, tas den eleven emot i andra hand. Det vill säga att antagning sker först när alla behöriga sökande tagits emot från samordnarkommuner, samverkansområdet, de kommuner som inte erbjuder utbildningen samt de elever som antas med särskilda skäl.

En sökande som tas emot i andra hand har inte rätt till inackorderingstillägg.

Uppdaterad: 2023-08-15