Digitala enheter

Här kan du läsa om den överenskommelse som finns för hantering av digitala enheter, ex. Chromebook

Uppdaterad: 2024-02-12