Samhällsbyggnadsutskott

Mandatperiod 2023-2026.

Ordförande
Tomas Nilsson (S)

Vice ordförande
Marianne Lidbäck (S)

Ledamöterna har inte personliga ersättare.

Ledamöter

Namn


Telefonnummer

E-post

Tomas Nilsson

(S)

070-350 70 76

tomasigrums@telia.com

Marianne Lidbäck

(S)

-

-

Jörgen Hagström

(S)

072-501 22 31

jorgen_hagstrom@hotmail.com

Lena Olsson

(SD)

070-722 28 72

lena_caravelle@hotmail.com

Per Fransson

(M)

070-546 42 36

per.fransson@spoffice.se

Ersättare
Jan-Anders Andersson

(S)

070-323 69 79

jompan8@hotmail.com

Malin Hagström

(S)

0555-421 42

malin.hagstrom@grums.se

Rafi Mirza

(S)

-

mirza.rafi86@gmail.com

Solveg Svendsten

(SD)

073-396 34 40

solans54@hotmail.com

Bo Johansson

(C)

070-644 34 22

bodarnole@gmail.com

Uppdaterad: 2023-10-19