Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar, har vi som kommun ett antal lokala regler och föreskrifter. De måste vara samlade på ett ställe som kallas författningssamling.

Vy över väg i Borgvik

Foto: Grums kommun

Reglemente och arbetsordning

I reglementen och arbetsordningar regleras nämndernas och beredningars ansvarsområden och uppgifter. Reglemente och arbetsordning beslutas av kommunfullmäktige.

Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter utgör rättsligt bindande normer som reglerar enskildas eller kommunens handlande. Lokala föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.

Taxor

Taxor reglerar avgifter och avgiftsuttag för kommunal verksamhet. Taxor antas av kommunfullmäktige.

Taxor och avgifter

Delegeringsordning

Delegeringsordning anger vem som får fatta beslut i jävsnämndens eller kommunstyrelsens ställe.

Uppdaterad: 2024-05-27