Rening av avloppsvatten

Det som spolas ned i det kommunala avloppet samlas slutligen upp på reningsverket. Där genomgår avloppsvattnet behandling genom flera olika reningssteg.

De olika reningsstegen

De reningssteg som finns på det största reningsverket i kommunen är mekanisk, biologisk och kemisk rening.

  • Mekanisk rening innebär att vattnet går genom ett galler som samlar upp det grövsta avfallet.
  • I det biologiska steget är det mikroorganismer (små djur som oftast inte går att se med blotta ögat) som genom att äta näringsämnen ur vattnet, bryter ned dessa.
  • I det kemiska steget tillsätts kemikalier som gör att flytande ämnen klumpar ihop sig och bildar partiklar som sedan kan tas bort ur vattnet.

Avloppsslam

I avloppsreningsverket får kommunen även ett fast material som restprodukt. Det består av det som kommer från kroppen och kallas avloppsslam. I kommunen pågår ett ständigt arbete med kontroll och förbättring av slammets kvalitet. Där är du som invånare en viktig del eftersom slammets kvalitet faktiskt beror på vad som spolas ned i avloppet.

Uppdaterad: 2022-05-10

Kontakt

Avloppsreningsverk
Tjyvudden Slottsbron
0555-304 38

Det går även bra att kontakta oss så ska vi försöka ordna ett studiebesök på reningsverket.

Se även