Dagverksamhet Violen

Dagverksamheten Violen vänder sig till personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet i Grums kommun.

Två tecknade violer

Bild: Grums kommun

Vad är Violen?

Syftet med dagverksamheten är att erbjuda social samvaro och individanpassade aktiviteter utifrån önskemål och förmåga. Målsättningen är att varje gäst ska trivas och må bra.

På Violen fikar vi och äter en måltid tillsammans. Syftet med verksamheten är även att erbjuda anhöriga en tillfällig avlösning.

Öppettider

Violen har öppet måndag, tisdag och torsdag klockan 10.00-14.30 och ligger på Åsgatan 3. Här arbetar två undersköterskor vid varje tillfälle.

Ansökan

Kontakta kommunens demenssjuksköterska om du vill ansöka om att få delta.

Nina Örtqvist Nordgren
Demenssjuksköterska
0555-420 72
nina.ortqvist-nordgren@grums.se

Demenssjuksköterskan gör därefter ett hembesök hos den sökande för att utreda behov av dagverksamhet. Vid hembesöket ser vi gärna att en anhörig eller annan närstående person deltar. Beslut meddelas skriftligen. För personer som beviljats dagverksamhet följs beslutet upp kontinuerligt och omprövas om de förutsättningar som ligger till grund för beslutet väsentligen förändras. En person kan beviljas deltagande en eller två dagar i veckan.

Kostnad

Avgift för dagverksamheten är 75 kronor per dag, i kostnaden ingår måltid, dryck och fika.

Uppdaterad: 2024-04-23

Kontakt

Nina Örtqvist Nordgren
Demenssjuksköterska
0555-420 72
nina.ortqvist-nordgren@grums.se

Besöksadress:
Åsgatan 3, Grums