Skolläkare

För att komma i kontakt med kommunens skolläkare vänder man sig till skolsköterskan på den skola som eleven går på. Vår skolläkare heter Peter Westenfelder.

Uppdaterad: 2023-09-19