Deklaration för stark demokrati

Vi vill värna alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vy över Liljedal

Foto: Grums kommun

Därför har Grums kommun skrivit under Deklaration för stark demokrati

Deklaration för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Inom ramen för Deklaration för en stark demokrati har Grums kommun åtagit sig att gemensamt med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet, att:

  • sträva efter att alla i Värmland kommer till tals, oavsett vem man är och var man lever
  • arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för demokratin, med särskilt fokus på unga och utrikesfödda samt
  • bidra till ett samtalsklimat och en tillitsfull kultur som kännetecknas av öppenhet, medmänsklighet och respekt för andra människor.
Uppdaterad: 2023-01-04

Se även