Gemensam överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden och överförmyndaren ser till att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag och att en persons tillgångar används för hans eller hennes nytta och är placerade på ett tryggt sätt.

Så kontaktar du överförmyndarnämnden

Överförmyndarärenden från Grums kommun hanteras i Forshaga kommun, där överförmyndarnämnd i samverkan finns. Behöver du komma i kontakt med överförmyndare kan du ringa Forshaga kommun, växel 054-17 20 00.

Eller skicka e-post till: ofn@forshaga.se

Postadress: 
Forshaga kommun
Överförmyndarkontor
Box 93
667 22 Forshaga

Uppdaterad: 2023-05-16

Se även

Under stöd och omsorg kan du läsa mer om vad det innebär att vara god man, förvaltare eller förmyndare:

God man, förvaltare och förmyndare