Slottsbrons skola

Slottsbrons skola ligger i Slottsbron, fyra kilometer från Grums centrum. Skolan ligger naturskönt till med fritidslokaler, förskolor, idrottslokaler, bandyplan och bollplan som närmaste grannar. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 3 i åldershomogena klasser. 


Besök Slottsbrons skolas webbplats

På Slottsbrons skolas webbplats i Google Workspace for Education hittar du klassernas egna sidor med veckobrev, scheman, nyheter, information till vårdnadshavare och elever, kontaktuppgifter till lärare och mycket mer. Ett tips är att leta upp ditt barns klass och spara ner sidan som favorit/ikon i mobilen för enkel åtkomst.

Scheman för Slottsbrons skola

Via Skola24, Schemavisaren hittar du enkelt rätt schema för de olika klasserna på Slottsbrons skola.

Telefon frånvaroanmälan elev

0515-777 321 (Du kan även göra en frånvaroanmälan via vår e-tjänst Skola24)

Uppdaterad: 2023-04-25