Naturområden

I Grums kommun har vi många fina naturområden. Här nedan har vi listat några.

Kycklingdalen

Foto: Grums kommun vy från Kycklingleden

Agnhammar

Kulturmiljö, rik på äldre lövträd. Rikt fågelliv.

Ekholmssjön - Kyrkebysjön

Vacker Vänervik av sprickdalstyp med zoologiskt och botaniskt rika omgivningar. Viktig yngelplats för Vänergösen.

Getgarsudde naturreservat

Udde i Vänern med serie av strandvallar av klappersten som illustrerar förändringen av Vänerstrandens läge till följd av landhöjningen.

Kycklingdalen i Liljedal

Kycklingdalen har en för Värmland ovanlig flora och ett rikt fågelliv. Dalen ligger nedanför en sydbrant som ackumulerar värme under soliga dagar. Närheten till Vänern gör att speciellt hösten blir varmare här än i omgivningen. Detta tillsammans med ådror av grönstenar i berget gör att några sydliga växtarter har en av sina fåtaliga växtlokaler här, bland annat den halvmeterhöga tandroten med blekvioletta blommor och bruna groddknoppar i bladvecken.

Stora bestånd av myskmadra med små, vita väldoftande blommor växer utefter stigen på fuktiga ställen nere i dalen. Uppe på hyllor i bergets kant finns monke med ljusblå, väddliknande blommor. Buketter av hassel frodas också. Under hasselbuskarna växer rikligt med blåsippor. De många torrträden i branten uppskattas av hackspettar som spillkråka och gröngöling. Över dalen svävar ofta ormvråken på jakt efter sorkar och ormar. Den sällsynta och fridlysta hasselsnoken finns här.

Näshöjden, klapperstensfältet Stentorget

När inlandsisen hade dragit sig tillbaka för 10 000 år sedan, låg endast Näshöjderna över havsnivån. Resten av nuvarande Grums och hela södra Värmland låg under vatten. Ett klapperstensfält, "Stentorget", bildades på toppen av höjden och var alltså ursprungligen en havsstrand, 175 m över nuvarande vattennivå. Fältet är helt kalt och det syns tydligt att det har varit en strand en gång för länge sedan.  

Värmeln

Sjö rik på öar med en artrik fiskefauna. Rikt djur- och växtliv.

Uppdaterad: 2024-03-14