Avslutade upphandlingar

Här kan du se Grums kommuns avslutade upphandlingar.

 

Avslutade upphandlingar 2024

 • Solcellsanläggning Slottsbrons reningsverk
 • Ny upphandling trygghetslarm eget boende inkl. PUB-avtal
 • Service och reparation av hissar
 • Programmvaror samt molntjänster
 • Spoltjänster samt rensningsuppdrag och TV-inspektion
 • Laboratorietjänster

Aslutade upphandlingar 2023

 • Finansiell leasing fordon
 • OSL Förpackningsmaterial
 • Insamling av förpackningar från återvinningsstationer,
 • Städtjänster GHAB
 • Nutrition
 • Elevadministrativt system
 • Företagshälsovård
 • Ramavtal hantverkare VS
 • Hämtning av förpackningsmaterial
 • Hyra av hjullastare för snö och halkbekämpning
 • Transport av avlidna till bårhus
 • Omläggning konstgräsplan
 • Trygghetslarm/sensorer till särskilda boenden mfl
 • Beläggningsarbeten, ramavtal
 • Trygghetslarm eget boende
 • Förbandsmaterial, del av Regionens avtal med Mediq
 • Upphandlingar Adda mfl. som kommunen anslutit sig till Lekmaterial Möbler SJukvårdsmaterial
 • Ramavtal hantverkare el-, ventilations- och styr & övervakningsarbeten
 • Byggnation äldreboende Järpegatan
 • Digitala läkemedelsautomater

Avslutade upphandlingar 2022

 • Partering nybyggnation Brandstation
 • Tryckeritjänster
 • Försäkringsmäklare
 • Julbord medarbetare Grums kommun
 • Mellanlagring, transport och behandling av matavfall
 • Fönsterbyte Åsgatan (GHAB)
 • ROT-renovering Järpegatan (GHAB)
 • Bevakningstjänster samt larmtjänster inkl. larmryck mm
 • Läromedel
 • Visselblåsartjänst
 • Mejerivaror
 • Defibrillator
 • Konsultstöd objektiv skattning (luftföroreningar)
 • Omhändertagande av wellpapp
 • Gatubelysning - service och underhåll
 • Fönsterputsning (direktupphandling)
 • Städkem och hygienprodukter
 • Nybyggnation F-3 skola Slottsbron
 • Ramavtal Byggarbeten

Avslutade upphandlingar 2021

 • Kyla/VS/Vent Ombyggnad Billerudshallen.
 • Skolpsykolog
 • Tekniska konsulter geoteknik, miljöutredningar, projektledare samt trafikingenjör
 • Grus, sand och stenmaterial
 • Tekniska konsulter projektering mark/anläggning samt projektering VA
 • Elleveranser
 • Tekniska konsulter planverksamhet, kulturmiljöutredningar samt utredningar naturmiljö/grön infrastruktur
 • Fällningskemikalier i samverkan med Hammarö, Forshaga o Kil
 • Laboratorietjänster i samverkan med Hammarö
 • Snöröjning och halkbekämpning Distrikt 8 (GHAB, Stiftelsen samt fastighet inom Grums kommun)
 • Porslin och köksutrustning
 • Livsmedel huvudgrossist ( i samverkan med Kil, Forshaga och Hammarö)
 • Livsmedel rotsaker samt potatis (i samverkan med Kil, Forshaga och Hammarö)
 • Strategisk IT-partner
 • Begagnad traktor (inga anbud inkomna)
 • Revisionstjänster

Avslutade upphandlingar 2020

 • Städtjänster GHAB
 • Hisservice för Grums, Kil, Hammarö, Säffle, Kristinehamn, Sunne, Hagfors och Munkfors
 • Kylanläggning Billeruds Ishall (avbröts)
 • Spoltjänster
 • Fönsterputs
 • Rotrenovering Järpegatan (avbröts)
 • Kontorsmaterial
 • Pensionsadministration och försäkringslösningar
 • Färskt kött
 • Grävtjänster
 • Snöröjningen distrikt 1
 • Snöröjning distrikt 2, 4 och 5
 • Hyra av hjullastare för snöröjning och halkbekämpning
 • Fönsterbyte Järpegatan (GHAB)
 • Tekniska konsulter fastighet
 • Ramavtal golvläggning och målningsarbeten
 • Ramavtal tekniska konsulter geoteknik/geohydrologi, miljöutredningar, trafikingenjör samt projektledare inom mark/anläggning och VA
 • Ombyggnad ventilation Orrby (GHAB)

Avslutade upphandlingar 2019

 • Företagshälsovård
 • Finansiell leasing fordon
 • Modul för omklädning och hygien ridklubben Grums
 • Sjukvårdsmaterial (medicintekniska produkter samt service av diverse apperatur)
 • Möbler för kontor, konferens, lounge, skola, förskola, äldreboenden, hemmaliknande miljö samt  inredningsdetaljer
 • Tryckeritjänster
 • Ombyggnad av kommunhuset
 • Maskindiskmedel för slutna system
 • Hantverkare el, vs, ventilation samt styr & regler
 • Elleveranser
 • Transport av avlidna
 • Renovering av tryckledningar och självfallsledningar  
 • Funktions- och statuskontroll av självfalls- och tryckledningar
 • Digital tillsyn via kamera nattid
 • Arbetskläder

Avslutade upphandlingar 2018

 • Bevakningstjänster inkl. service av larm och skalskydd
 • Försäkringsmäklare
 • Drift och underhåll gatubelysning
 • Förskolematerial
 • Vägmärken
 • Mattransporter varm mat
 • Chromebooks
 • Nybyggnation Södra skolan, partnering
 • Digitala signeringslistor
 • Ramavtal hantverkare Bygg
 • Läromedel
 • Kantklippning av vägar
 • Livsmedel - mejeriprodukter
 • Sprinklerinstallation Karlbergs Äldreboende
 • Livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • Julbord
 • Ombyggnad Familjecentralen (förnyad konkurrensutsättning)
 • Finansiella tjänster (banktjänster)

Avslutade upphandlingar 2017

 • Slamtömnings- och slamsugningstjänster
 • Slamspolningstjänster samt TV-inspektion av ledningar
 • Grönyteskötsel Grums Hyresbostäder AB samt Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder
 • Nytt resecentrum Grums kommun
 • Elektroniska fakturor
 • Biblioteksinredning - bokhyllor
 • Fiberutbyggnad anslutningsnät Grums kommun
 • Hämtning av förpackningsmaterial
 • Hämtning av hushållsavfall, säck och kärlavfall
 • Fönsterputsning
 • Verksamhetssystem för miljöfunktionen
 • Livsmedel
 • Snöröjning och halkbekämpning distrikt 2, 4 och 5
 • Snöröjning och halkbekämpning distrikt 3
 • Snöröjning och halkbekämpning distrikt 9 - GHAB och Stiftelsen
 • Chromebooks (skoldatorer)
 • Snöröjning och halkbekämpning distrikt 1
 • Snöröjning och halkbekämpning distrikt 6
 • Julbord för personalen
 • Revisionstjänster

Avslutade upphandlingar 2016

 • Företagshälsovård  
 • Elinstallationer Slottsbrons reningsverk  
 • Pensionsadministration och försäkringslösningar
 • Elleveranser 
 • Hisservice samt hissreparationer  
 • Hockeysarg
 • Dränering och bevattning av fotbollsplan
 • Arbetskläder vård & omsorg samt kök & städ
 • Mejeriprodukter
 • Konsult för projektering ombyggnad av resecentrum
 • Beläggningsarbeten
 • Kontorsmaterial
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Fordon
 • Finansiella tjänster för fordon
 • Grävmaskintjänster
 • Lastbil med kran
 • Nyckelfria lås till kommunens äldreboenden
 • Färskt hängmörat kött
 • Ramavtal tekniska konsulter för fackområden planutredningar, geoteknik/geohydrologi, miljöutredningar, kulturmiljöutredningar samt naturmiljöutredningar
 • Ramavtal tekniska konsulter för fackområden projektering bygg, el, vs, ventilation, projektledning, arkitekttänster, byggkonstruktör, tillgänglighets-konsult fysiska miljöer och brandkonsult
 • Ramavtal tekniska konsulter för mark och VA
 • Hantverkartjänster golvläggning och målnings- och tapetseringsarbeten
 • Slamtömnings- och slamsugningstjänster

Avslutade upphandlingar 2015

 • Trygghetslarm
 • Grönyteskötsel
 • Mattransporter
 • Nattillsyn
 • Ramavtal hantverkartjänster bygg, el, ventilation, styr- och regler
 • Lekplatsutrustning allmänna lekplatser 2015
 • Åtgärdsstudie för Slöan/Tarmälvens avrinningsområde - åtgärdsstudie för vattendrag
 • Ombyggnad Ekgatan 4
 • Kontroll av felkopplingar dag- och spillvattenledningar samt reparation av nedstigningsbrunnar
 • möbler till offentlig verksamhet
 • Hantverkartjänster VS
 • Julbord 2015
 • StädtjänsterAvslutade upphandlingar t.o.m. 2014 Pdf, 53.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-05-22

Kontakt

Gun-Britt Nilsson
Upphandlare
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se