Påverkan, utveckling och riktlinjer

För att leda en ständig förbättring av förskolan och skolans verksamhet är det många områden som kräver ett systematiskt kvalitetsarbete samt riktlinjer för hur delar av styrdokumenten ska tillämpas.

Synpunkter och klagomål

Både vårdnadshavare och elever ska också ha möjlighet att komma med synpunkter och klagomål på våra olika verksamheter.

Klagomål inom utbildning

 

Uppdaterad: 2023-08-02