Planeringsutskott

Mandatperiod 2019-2022.

Ordförande
Malin Hagström (S)

Vice ordförande
 (S)

Ledamöterna har inte personliga ersättare.

Ledamöter

Namn


Adress

Telefon

E-post

Leif Haraldsson

(S)
Malin Hagström

(S)


0555-421 42

malin.hagstrom@grums.se

Ulrika Nilsson

(S)


070-747 19 35

ulleigrums@hotmail.com

Judith Kisch

(M)


070-817 53 87

judith.kisch@telia.com

Anne-Louise Kron


(SD)


Sjöhagsvägen 13

664 95 borgvik

070-966 65 71


louisekron@gmail.comErsättare

Tomas Nilsson

(S)


070-350 70 76

tomasigrums@telia.com

Marianne Lidbäck


(S)


Strandgatan 58

664 40 Slottsbron

0555-42 201 arb

070-390 47 59

momma310@msn.com


Anders Leander

(S)


076-093 41 31

leanderanders@gmail.com

Ulrika Jacobs


(M)


Ask 84

664 91 Grums

070-456 00 83


u.jacobs@live.se


Jan-Olof Karlsson

(SD)jan.olof.karlsson@sd.se


Uppdaterad: 2021-01-11

Navigera vidare