Adressättning

Belägenhetsadresser används av larmcentralen, räddningstjänsten, polisen och kommunen när det gäller permanent-, fritids- och industribyggnader samt andra lokaler.

Vad är adressättning?

Regeringen har beslutat att landets kommuner ska upprätta ett heltäckande register över belägenhetsadresser.

Syftet är att adresserna ska användas av larmcentralen, räddningstjänsten, polisen och kommunen (skola/barnomsorg, renhållningen och vårdtagare). Posten använder sedan dessa som utdelningsadresser.

Adressättningen gäller permanent-, fritids- och industribyggnader samt andra lokaler.

Uppdaterad: 2023-10-20

Kontakt

Sofia Esmaili
Verksamhetsutvecklare GIS
sofia.esmaili@grums.se