Sektor socialtjänst

Socialtjänstsektorn är indelad i olika områden. Kontaktuppgifter till respektive område samt kontaktuppgifter till socialchef hittar du här nedan. Till sektorn hör även medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig samordnare/IT-strateg och avgiftshandläggare.

Lotta Österlund-Jansson

Lotta Österlund Jansson
Socialchef
0555-422 77
lotta.osterlund-
jansson@grums.se


Yvonne Nordenberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0555-422 62
yvonne.nordenberg@grums.se

Sandra de Jong
Socialt ansvarig samordnare (SAS)/IT-strateg
0555-421 99
sandra.deJong@grums.se

Agnetha Månsson
Avgiftshandläggare omsorg om äldre
0555-422 73
agnetha.mansson@grums.se

Individ- och familjeomsorg

Pernilla Pettersson
Områdeschef individ och familj
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Omsorg om personer med funktionsvariation
och arbetsmarknadsenhet

Arne Elmlund
Områdeschef gruppbostäder för personer med funktionsvariation och fritidsverksamhet.
0555-423 18
arne.elmlund@grums.se

Stefan Eriksson
Områdeschef daglig verksamhet, övriga insatser enligt LSS för personer med funktionsvariation, verksamhet för personer med psykisk funktionsvariation och arbetsmarknadsenhet.
0555-422 68
stefan.eriksson@grums.se

Therese Persson
Områdeschef personlig assistans
0555-423 21
therese.persson@grums.se

Vicky Bergström
Enhetschef LSS
0555-420 35
vicky.bergstrom@grums.se

Äldreomsorg

Karin Nordqvist
Tf. Områdeschef Karlbergs äldrebostäder och Segmons äldrebostäder
0555-423 19
karin.nordqvist@grums.se

Marlene Piper Ekström
Områdeschef Järpegatans äldrebostäder, Vikariebanken
0555-423 17
marlene.p-ekstrom@grums.se

Pernilla Åkersten
Områdeschef Edsholms äldrebostäder
0555-422 63
pernilla.akersten@grums.se

Linda Rubin
Områdeschef hemsjukvård, kommunrehabilitering, anhörigstöd, anhörigcafé, dagverksamheten Violen
0555-420 12
linda.rubin@grums.se

Cecilia Nordsäter
Områdeschef hemtjänst
0555-420 41
cecilia.nordsater@grums.se

Karin Ewensson
Områdeschef hemtjänst, resurscentrum Linden
0555-420 86
karin.ewensson@grums.se

Petra Henningsson
Områdeschef hemtjänst 
0555-420 06
petra.henningsson@grums.se

Uppdaterad: 2020-08-05

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Socialtjänst
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, entréplan

Navigera vidare