Sektor socialtjänst

Socialtjänstsektorn är indelad i olika områden. Kontaktuppgifter till respektive område samt kontaktuppgifter till socialchef hittar du här nedan. Till sektorn hör även medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig samordnare/IT-strateg och avgiftshandläggare.

Pernilla Pettersson
TF socialchef och områdeschef individ och familj
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se


Yvonne Nordenberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0555-422 62
yvonne.nordenberg@grums.se

Sandra de Jong
Socialt ansvarig samordnare (SAS)/IT-strateg
0555-421 99
sandra.deJong@grums.se

Marita Hermansson
Avgiftshandläggare omsorg om äldre
0555-422 73
marita.hermansson@grums.se

Marlene Piper Ekström
Projektledare Heltidsresan
0555-423 17
marlene.p-ekstrom@grums.se

Individ- och familjeomsorg

Pernilla Pettersson
TF socialchef och områdeschef individ och familj
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Omsorg om personer med funktionsvariation
och arbetsmarknadsenhet

Arne Elmlund
Områdeschef gruppbostäder för personer med funktionsvariation
samt daglig verksamhet.
0555-423 18
arne.elmlund@grums.se

Stefan Eriksson
Områdeschef övriga insatser enligt LSS för personer med funktionsvariation, verksamhet för personer med psykisk funktionsvariation och arbetsmarknadsenhet.
0555-422 68
stefan.eriksson@grums.se

Therese Persson
Områdeschef personlig assistans
0555-423 21
therese.persson@grums.se

Vicky Bergström
Enhetschef LSS
0555-420 35
vicky.bergstrom@grums.se

Äldreomsorg

Carina Bergstedt
Områdeschef hemsjukvård, kommunrehabilitering, dagverksamheten Violen
0555-420 12
carina.bergstedt@grums.se

Cecilia Nordsäter
Områdeschef Karlbergs äldrebostäder
0555-423 19
cecilia.nordsater@grums.se

Karin Nordqvist
Områdeschef Järpegatans äldrebostäder
0555-420 15
karin.nordqvist@grums.se

Maud Johansson
Områdeschef Edsholms äldrebostäder
0555-422 63
maud.johansson@grums.se

Karin Ewensson
Områdeschef Segmons äldrebostäder, resurscentrum Linden, vikariepool
0555-420 86
karin.ewensson@grums.se

Petra Henningsson
Områdeschef hemtjänst 
0555-420 06
petra.henningsson@grums.se

Uppdaterad: 2023-08-24

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Socialtjänst
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, entréplan