Gemensam drifts- och servicenämnd

Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd, som är en del av Karlstads kommuns organisation.

Samarbete inom Värmland

Värmlands läns gemensamma drifts- och servicenämnd ska skapa nya möjligheter för allomfattande samordning i länet. Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan bli bättre.

Kommunerna samarbetar främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden. Drifts- och servicenämnden består av politiker från varje kommun.

Nämndens övergripande mål är:

  • lägre kostnad genom gemensam drift
  • effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan
  • bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan
  • genomföra gemensamma upphandlingar som ger lägre kostnader även om inte drift sker gemensamt
Uppdaterad: 2023-07-31