Stärkta bibliotek

På regeringens uppdrag genomför Kulturrådet en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att nå ut till fler och att stärka bibliotekens synlighet som demokratisk mötesplats för alla.

Helene Tivemark projektledare Stärkta bibliotek

Foto: Grums kommun

Grums bibliotek driver projektet

När Grums bibliotek beviljades bidrag från satsningen var syftet att utveckla existerande, samt inleda nya samarbeten runt om i kommunen. De huvudsakliga målgrupperna var till en början Familjecentralen, förskolor och äldreboenden.

Om projektet

Helene Tivemark är projektansvarig och har i uppdrag att driva och leda bibliotekets uppsökande verksamhet i kommunen. Initiativen förankras hos bibliotekarierna som sedan gradvis integrerar nya samarbeten och aktiviteter i den dagliga verksamheten.

Under år 1 (2019) inleddes vad som nu visat sig bli varaktiga samarbeten med bland annat Familjecentralen, flera äldreboenden och förskolor.

 • En kulturgrupp skapdes med en representant från varje förskola. Gruppen verkar för att skapa en jämlik tillgång till kultur för kommunens förskolebarn.
 • Lilla Biblioteket har utökats och finns nu på flera platser i kommunen och syftet är att underlätta för de som inte har tid eller möjlighet att ta sig till biblioteket.
 • Ett samarbete med färdtjänst påbörjades för att förenkla för personer med behov av hjälp att ta sig till biblioteket.

Under år 2 (2020) fördjupades samtliga samarbeten som startat år 1 och huvudfokus år 2 var läsfrämjande.

 • Vi startade ett högläsningsprojekt för att skapa läsande förebilder. Ett samarbete med en åttondeklass, en femteklass och Västanå teater inleddes. Det bedrevs workshops i högläsning för åttorna och förskolepedagoger. Initiativet stöttas nu av "Värmland läser", ett projekt som drivs av Region Värmland.
 • Biblioteket arrangerade också aktiviteter för förskolebarn på ett äldreboende så att kontakter mellan generationer och verksamheter skapades.

Under år 3 (2021) satsade vi på att:

 • skapa gemensamma verktyg för biblioteket och våra samarbetspartners genom en biblioterapiutbildning.
 • fortsätta våra läsfrämjande initiativ digitalt under Covod-19 och höll ett seminarie på Bokmässan i Göteborg om högläsningsprojektet.
 • förbereda oss för att lyfta biblioteket som en demokratisk mötesplats inför valet 2022. Vi anordnade exempelvis en demokratidag tillsammans med kommunen, lokalpolitiker och kulturarbetare.

Under år 4 (2022) arbetar vi aktivt med demokrati och fortsätter skapa samabeten med andra.

 • Vihar haft speed-dejting mellan elever och lokalpolitiker.
 • Vi har lanserat en bok om matminnen som vi gjort tillsamans med ett äldreboende och en förskola.
 • I höst har vi blivit inbjuda till Sveriges riksdag för att presentera vårt högläsningsprojekt.
 • Vi arrangerar ett skolval på biblioteket tillsammans med elevrådet där eleverna får rösta på tre saker de önskar göra/ha.
 • I oktober tar vi emot Stina Wirsén, Emma Leijsne samt lokala föreläsare och konstnärer för att prata om demokrati och läslust.

Under år 5 (2023) kommer vi att fortsätta arbeta med det vi gör, men också röra oss mer i kommunen. Vi hoppas kunna skaffa en liten husvagn att åka runt med och dyka upp på olika platser i kommunen.

Uppdaterad: 2022-07-05

Kontakt

Har ni tankar, idéer, kommentarer?
Kontakta gärna:

Helene Tivemark
Projektledare
072-085 20 64
helene.tivemark@grums.se