Stärkta bibliotek

På regeringens uppdrag genomför Kulturrådet en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att nå ut till fler och att stärka bibliotekens synlighet som demokratisk mötesplats för alla.

Sandra Bornstedt projektledare Stärkta bibliotek

Foto: Linn Malmén

Grums bibliotek driver projektet

När Grums bibliotek beviljades bidrag från satsningen var syftet att utveckla existerande, samt inleda nya samarbeten runt om i kommunen. De huvudsakliga målgrupperna var till en början Familjecentralen, förskolor och äldreboenden.

Om projektet

År 1 till år 4 var Helene Tivemark projektledare för Stärkta bibliotek.
Sandra Bornstedt tog över som projektledare år 5.

Under år 1 (2019) inleddes vad som nu visat sig bli varaktiga samarbeten med bland annat Familjecentralen, flera äldreboenden och förskolor.

 • En kulturgrupp skapdes med en representant från varje förskola. Gruppen verkar för att skapa en jämlik tillgång till kultur för kommunens förskolebarn.
 • Lilla Biblioteket har utökats och finns nu på flera platser i kommunen och syftet är att underlätta för de som inte har tid eller möjlighet att ta sig till biblioteket.
 • Ett samarbete med färdtjänst påbörjades för att förenkla för personer med behov av hjälp att ta sig till biblioteket.

Under år 2 (2020) fördjupades samtliga samarbeten som startat år 1 och huvudfokus år 2 var läsfrämjande.

 • Vi startade ett högläsningsprojekt för att skapa läsande förebilder. Ett samarbete med en åttondeklass, en femteklass och Västanå teater inleddes. Det bedrevs workshops i högläsning för åttorna och förskolepedagoger. Initiativet stöttas nu av "Värmland läser", ett projekt som drivs av Region Värmland.
 • Biblioteket arrangerade också aktiviteter för förskolebarn på ett äldreboende så att kontakter mellan generationer och verksamheter skapades.

Under år 3 (2021) satsade vi på att:

 • skapa gemensamma verktyg för biblioteket och våra samarbetspartners genom en biblioterapiutbildning.
 • fortsätta våra läsfrämjande initiativ digitalt under Covod-19 och höll ett seminarie på Bokmässan i Göteborg om högläsningsprojektet.
 • förbereda oss för att lyfta biblioteket som en demokratisk mötesplats inför valet 2022. Vi anordnade exempelvis en demokratidag tillsammans med kommunen, lokalpolitiker och kulturarbetare.

Under år 4 (2022) arbetade vi aktivt med demokrati och fortsätter skapa samabeten med andra.

 • Vi har haft speed-dejting mellan elever och lokalpolitiker.
 • Vi har lanserat en bok om matminnen som vi gjort tillsamans med ett äldreboende och en förskola.
 • I höst har vi blivit inbjuda till Sveriges riksdag för att presentera vårt högläsningsprojekt.
 • Vi arrangerar ett skolval på biblioteket tillsammans med elevrådet där eleverna får rösta på tre saker de önskar göra/ha.
 • I oktober var tanken att ta emot Stina Wirsén, Emma Leijsne samt lokala föreläsare och konstnärer för att prata om demokrati och läslust. På grund av sjukdom blev eventet flyttat till januari 2023.

Under år 5 (2023) fortsatte arbetet med allt som är igång från tidigare år samtidigt som vi köpte in en husvagn. Med hjälp av husvagnen kommer vi få möjlighet att flytta ut bibliotekets verksamhet och nå fler av våra kommuninvånare.

 • Vi har haft besök av Stina Wirsén som bjöd på inspirerande föreläsning och workshop i temat demokrati och läslust
 • Husvagn har köpts in och fått en formgivning och design skapad av Stina Wirsén
 • Kulturkompisar Sim-Sim & Trolla har fötts fram och kommer vara med i husvagnen som har döpts till Bubblan

Invigningen av husvagnen planeras till 27 april 2024.

Håll utkik för mer information!

Uppdaterad: 2024-01-02