Tillsyn nattetid via kamera

Äldreomsorgen erbjuder tillsyn via kamera till dig som fått biståndsbeslut på insatsen tillsyn nattetid. Kameran är ett komplement till fysisk tillsyn.

Så här fungerar tillsynen via kamera

 • Säkerhetsnivån är hög och endast behörig personal kan utföra
  tillsynen. Kameran sparar inget bild-, ljud- eller filmmaterial. Det tas endast en ögonblicksbild vid tillsynen.
 • Tillsyn sker endast vid överenskomna tillfällen. Kameran ”ser” även
  i mörker.
 • Om tillsynen skulle visa att något ser onormalt ut, exempelvis om
  du har ramlat vid sängen, kommer äldreomsorgens personal hem
  till dig, precis som vid ett trygghetslarm.
 • Om du inte är synlig via kameran under tillsynstillfället görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Om du efter den andra tillsynen fortfarande inte är synlig, kontaktas personal som åker hem till dig.
 • Om det skulle uppstå problem med kameran, bokar
  äldreomsorgens personal ett hembesök.
 • Om du reser bort eller blir inlagd på sjukhus är det viktigt att du meddelar detta. Annars kan det medföra att äldreomsorgens personal åker ut till dig och undersöker varför din säng är tom.

En kamera för tillsyn ska bidra till ökad självständighet och valfrihet för att du ska kunna leva så bra som möjligt. Grums kommun monterar kameran hemma hos dig i ditt sovrum och står för den utrustning som krävs. Den placeras så att tillsynen ska kunna utföras på ett bra sätt.

Så gör du för att ansöka

För att ansöka om tillsyn nattetid via kamera, vänder du dig till en biståndshandläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda behov och pröva om du kan få det du ansöker om.

Uppdaterad: 2024-04-10

Se även