Politisk organisation

Från den 1 september 2009 gäller den politiska organisation som ses nedan. Läs mer om respektive del via menyn eller genom att klicka på rutorna här nedan.

Foto: Grums kommun

Politisk organisation Kommunfullmäktige Tillfälliga beredningar Revision Valnämnd Jävsnämnd Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsutskott Utbildnings- & omsorgsutskott Planeringsutskott Grumshyresbostäder styrelsen Gemensam överförmyndarnämnd Värmlands drifts- och servicenämnd Krisledningsnämnd Karlstadsregionen Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Karlstad-Grums Vattenverksförbund
Uppdaterad: 2021-01-25

Navigera vidare