Värmlandsrådet

En välfungerande samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner är en viktig grund i det strategiska utvecklingsarbetet. Som en mötesplats och kontaktyta för samverkan mellan Region Värmland och kommunerna har Värmlandsrådet skapats.

Så arbetar Värmlandsrådet

Rådet är knutet till regionstyrelsen och består av kommunstyrelseordförande och ytterligare en förtroendevald representant från varje kommun.

Syftar till öka samerbetet mellan kommunerna

Värmlandsrådet ska skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan kommundirektörsnätverket och länets övriga strategiska tjänstepersonsnätverk samt med kommunstyrelseordföranden från länets kommuner.

Syftet är att öka samarbetet mellan kommunerna i såväl primärkommunala som regionala frågor.

Dessa funktioner ingår i rådet

Kommunernas kommundirektörer, regiondirektören, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören är adjungerade till ordföranderådet.

Rådets ledamöter utgörs av regionstyrelsens ordförande, länets 16 kommunstyrelseordföranden samt ytterligare en förtroendevald representant från varje kommun.

I Värmlandsrådet ingår också presidierna i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. Värmlandsrådet leds av regionstyrelsens ordförande.

Uppdaterad: 2023-01-04

Kontakt

Frida Poulsen
Koordinator
Kommundirektörsnätverket i Värmland

054-540 48 08
frida.poulsen@karlstad.se

Utvecklingsstaben
Kommunledningskontoret
Karlstads kommun