Årsredovisning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast den 15 april lämna över årsredovisning för föregående kalenderår till fullmäktige och revisorer.

Brygga i Liljedal

Foto: Øyvind Lund

Årsredovisningen innehåller:

  • information om kommunens ekonomi för det senaste året
  • en förvaltningsberättelse som beskriver utvecklingen av kommunens ekonomi och verksamhet
  • redovisning av ekonomin för varje verksamhet samt för utveckling och förvaltning

Årsredovisning år 2021 i sin helhet

Årsredovisning 2021 Grums kommun Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning för våra olika verksamheter år 2021

För dig som vill läsa om en verksamhet direkt:

Här hittar du de senaste årens årsredovisningar

Tidigare årsredovisningar

Uppdaterad: 2022-04-08