Sammanträdesdatum och kallelser

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I dokumentet Ärenderutiner 2020, finns dessutom sammanträdesdatum för jävsnämnden och våra utskott.

Sammanträdesdatum för jävsnämnden och våra utskott finns i dokumentet Ärenderutiner 2020.

Ärenderutiner 2020PDF (pdf, 409.4 kB)

Sammanträdesdatum och kallelser 2020

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2020

28 januari kallelsePDF (pdf, 133.7 kB)

3 mars kallelsePDF (pdf, 130.5 kB)

24 mars Ny kallelsePDF (pdf, 129.1 kB)

21 april Ny KallelsePDF (pdf, 135.4 kB)

2 juni kallelsePDF (pdf, 136.3 kB)

25 augusti kallelsePDF (pdf, 369.2 kB)

29 september kallelsePDF (pdf, 112.7 kB)

27 oktober

17 november

8 december


Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2020

22 januari kallelsePDF (pdf, 26.9 kB)

13 februari kallelsePDF (pdf, 132.9 kB)

19 mars InställtPDF (pdf, 22.1 kB)

7 april kallelsePDF (pdf, 35 kB)

7 maj kallelsePDF (pdf, 127.8 kB)

16 juni kallelsePDF (pdf, 132.2 kB)

10 september InställtPDF (pdf, 260.9 kB)

8 oktober

26 november

17 december

Sammanträdesdatum och kallelser 2019

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2019

8 januari -KallelsePDF (pdf, 31.5 kB)

5 februari -KallelsePDF (pdf, 17.5 kB)

5 mars -KallelsePDF (pdf, 18.3 kB)

2 april -KallelsePDF (pdf, 17.9 kB)

21 maj -NY KallelsePDF (pdf, 21.1 kB) (tillkommit extraärenden)

18 juni KallelsePDF (pdf, 21.4 kB)

27 augusti KallelsePDF (pdf, 18.5 kB) NY KallelsePDF (pdf, 18.5 kB) (tillkommit ärende)

1 oktober KallelsePDF (pdf, 133.4 kB) NY kallelsePDF (pdf, 133.6 kB) (tillkommit extraärende)

29 oktober Kallelse reviderad 28 oktoberPDF (pdf, 130.3 kB)

19 november Ny kallelsePDF (pdf, 132.6 kB)

17 december KallelsePDF (pdf, 134.6 kB)


Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2019

21 februari -KallelsePDF (pdf, 16.4 kB)

21 mars -KallelsePDF (pdf, 16.3 kB)

17 april -KallelsePDF (pdf, 16.1 kB)

28 maj -KallelsePDF (pdf, 16.7 kB)

18 juni KallelsePDF (pdf, 16.3 kB)

10 oktober KallelsePDF (pdf, 143.4 kB)

7 november KallelsePDF (pdf, 130.7 kB)

28 november (i Gruvan) KallelsePDF (pdf, 134 kB)

17 december KallelsePDF (pdf, 133 kB)

Sammanträdesdatum för jävsnämnden och våra utskott finns i dokumentet Ärenderutiner 2019.

Ärenderutiner 2019PDF (pdf, 97.8 kB)

Uppdaterad: 2020-09-23

Navigera vidare