Så jobbar vi

På Slottsbrons skola har vi lärare, förskollärare och fritidspedagoger med en gedigen utbildning och erfarenhet. Idrott, bad och slöjd sker i samverkan med Södra skolan.

Lärare och elev på lektion

Foto: Linn Malmén

Miljö

Personalen använder sig gärna av alla möjligheter som finns i den vackra omgivningen. Att engagera eleverna i arbetet kring miljö är och har varit en prioritet. Skolan arbetar aktivt med miljöfrågor. Närmiljön är viktig och varje år deltar man i skräpplockardag som anordnas av organisationen Håll Sverige rent.

Det entreprenöriella lärandet vill vi också stimulera. Eleverna får vara aktiva och delaktiga i olika projekt och i den dagliga verksamheten.

Digitalisering

Vi arbetar med digitalisering i skolan; alla elever från och med årskurs 1 har tillgång till en egen dator i skolan. I förskoleklass finns en halv klassuppsättning med Chromebook. Pedagogerna har haft kompetensutveckling i digitalisering i Skolverkets regi.

Kultur- och värdegrundsarbete

Kultur är en viktig motor i skolan och vi har deltagit i flera Skapande skola-projekt genom åren.

Att stimulera ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor är en självklarhet. Det är löpande en fråga för alla samverkansorgan som klassråd, elevråd, föräldrasamverkan och på arbetsplatsträffar.

Att varje elev blir bemött med respekt av vuxna och av sina medelever, att alla känner att de får utmaningar som ger lust till fortsatt lärande, att varje elev upplever skolan som en trygg och god arbetsplats är något alla som arbetar på Slottsbron har som ledstjärna. Vi är stolta över våra skola och våra elever och önskar dig välkommen hit.

Likabehandling

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam ingår rektor, skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger.

Elevhälsoteam

Uppdaterad: 2023-10-25