Bolag och förbund

Grums kommun har ett kommunalt bolag. Vi är också delägare i bolag och ingår i förbund.

Grums Hyresbostäder AB - GHAB

Kommunen har ett kommunalt aktiebolag: bostadsbolaget Grums Hyresbostäder AB. Det är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av kommunen. GHAB har dryga sjuhundra lägenheter som är hyresrätter.

Ett mindre antal lokaler finns även för uthyrning, främst affärs- och föreningslokaler. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till centrala Grums, Orrbyområdet i Grums och  Slottsbron.

Grums Hyresbostäder AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Grums kommun ingår tillsammans med Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kils kommuner i en gemensam räddningstjänstorganisation.

Karlstadstyrkan är heltidsanställd. De nio styrkorna i Vålberg, Grums, Högboda, Kil, Deje, Forshaga, Molkom, Hammarö respektive Väse är deltidsanställda, vilket innebär att de är brandmän vid sidan av sitt ordinarie jobb. Den tionde styrkan är ett brandvärn beläget i Värmskog. Ett brandvärn är en frivillig kår.

Raddningkarlstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstad-Grums vattenverksförbund

Vattenverken Mellerudstorp och Törne ägs av Karlstads och Grums kommuner gemensamt, genom Karlstad-Grums vattenverksförbund.

Förbundet säljer och distribuerar vatten till Grums kommun och till Karlstad kommun för hushållen i Vålberg och Edsvalla.

Uppdaterad: 2023-04-05