Digital rundtur

Via länken nedan kan du följa med på en digital rundtur i den nya skolbyggnaden på Södra skolan.

Följ med på en digital rundtur på Södra skolan (48 min 30 s)

Ny skoldel på Södra skolan

Nya skoldelen på Södra skolan är tillverkad i CLT-trä som producerats av Stora Enso Gruvöns Sågverk. Grums kommun har gjort en stor satsning i och med byggnationen. Moderna byggnader, byggda för modern verksamhet tryggar utvecklingsmöjligheterna för våra elever.

Se filmen om Södra skolan här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta byggnationen

 • Södra skolan har 280 elever från förskoleklass till åk 3, grundsärskola och fritids. Skolan har fem olika byggnader och en utomhusmiljö som erbjuder många möjligheter till lek och samvaro.
 • I januari 2017 startade diskussioner kring ett eventuellt nybygge.
 • Därefter togs ett beslut av kommunstyrelsen projektera för en nybyggnation.
 • Efter anbudsförfarande blev PEAB tilldelade uppdraget.
 • Bygget har genomförts i partneringmodell (alla olika kompetenser har träffats under hela projekteringstiden) även beställare och verksamhet har ingått. Löpande har skolan arbetat med tankar och idéer tillsammans med personal och elever.
 • Den nya byggnaden är utformad så att lokalerna kan nyttjas av förskola om skolan inte har behov av hela lokalen. Idag finns två avdelningar med 5-åringar i lokalen.
 • Budget: 83,4 miljoner kronor.
 • Första spadtaget togs 5 april 2019 och skolan stod klar inför höstterminen 2020.
 • Solcellspanelerna på taket ska sörja för 40% av elförbrukningen, en digital tavla i entrén visar på aktuella värden. De första 5 månaderna har dessa täckt hela förbrukningen inklusive den anläggning som finns för komfortkyla.
 • I skolan finns fina lokaler för skolans bibliotek och elevhälsa.
 • Skolan är skofri.

Varför trä?

 • Miljömässigt så är det 86% mindre koldioxidutsläpp än betong.
 • Skolan är byggd i CLT (korslimmat trä) som kommer från Stora Enso och tillverkats här i Grums. Konstruktionerna är gjorda av Dalamassivträ.
 • Ytterpanelen är behandlad med värme och underhållsfri i 20 år.
 • Ger en vacker och lugn inomhusmiljö.
 • Övriga materialval har gjorts med en tanke om miljön, samt en lugn färgsättning för att ge eleverna en god inlärnings-/arbetsmiljö.

Utomhusmiljö

 • Helt ny trafiklösning för bussar, taxi samt parkering.
 • Ny belysning.
 • Nya bänkar, planteringar samt nya gångvägar inom skolområdet och vid Järpegatan.
 • Multisportplan med konstgräs och gångväg mellan byggnaderna.
 • En gräsyta kommer att anläggas vid multisportbanan.
Uppdaterad: 2023-10-17