Brottsförebyggande

Även om brottsbekämpning är polisens ansvar är trygghet något som vi skapar tillsammans, allihop. Tillsammans blir vi starka. Det du som invånare ser är det som ligger till grund för polisens medborgarlöften.

Grums kommunpolis Anders von Wachenfeldt

Foto: Grums kommunpolis Anders von Wachenfeldt

Brottsförebyggande arbete

Genom vårt brottsförebyggande arbete sprider vi kunskap och information om åtgärder som vi kan göra för att minska antalet brott i kommunen. Vi har även ett nära samarbete med vår kommunpolis för en säkrare och tryggare kommun.

Broschyr för utskrift

Broschyr för utskrift A5 - Trygg i Grums Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Grums kommunpolis

Anders von Wachenfeldt är kommunpolis i Grums som är en del av lokalpolisområde Karlstad. I lokalpolisområdet ingår de fem kommunerna Karlstad, Grums, Forshaga, Kil och Hammarö.

Kommunpolisrollen är fokuserad på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta genom att samverka med kommunerna och andra lokala aktörer som skola, organisationer och näringsliv. Målet med samverkan är att vi ska bli så effektiva som möjligt och sätta resurserna på rätt ställe i kommunen där det är störst behov.

Det är väldigt viktigt att känna sig trygg i sin hemmiljö. Något som alla nog kan skriva under på är att det bästa vore om brott inte begicks överhuvudtaget.
– Det är tyvärr inte den verklighet som vi lever i. Även om brottsbekämpning är polisens ansvar är trygghet något som vi skapar tillsammans, allihop. Utan Grumsbornas ögon och öron kommer vi inte långt. Tillsammans blir vi starka. Det du som invånare ser är det som ligger till grund för polisens medborgarlöften, säger Anders.

Bli en brottsförebyggare

Genom att anmäla brott till polisen bidrar du till ett tryggare och säkrare samhälle. Det gör också att polisen får en rättvisande brottstatisk att använda för att utveckla sitt eget arbete.

Ibland upptäcker du som invånare till exempel klotter, skadegörelse och andra felaktigheter innan vi som arbetar i kommunen gör det. Du kan då hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Felanmälan

Våldsbejakande- och odemokratiska propaganda sprids ofta via klotter och klistermärken till exempel på elskåp och lyktstolpar. Har du upptäckt dekaler, klotter, klistermärken eller annan form av propaganda eller allmän skadegörelse är det viktigt att du informerar både oss på kommunen och polisen.

I vissa fall kan du göra en polisanmälan via polisens webbplats: polisen.se. Du kan även göra en polisanmälan i Trygghetscenter i Grums eller på Polisstationen i Karlstad. Du kan också höra av dig till polisen genom deras icke akuta nummer 114 14.

Vid ett pågående brott ring 112!

Exempel på aktiviteter inom det övergripande brottsförebyggande arbetet är:

  • Att genomföra olika former av medborgardialoger/ trygghetsundersökningar i syfte att kartlägga otrygga områden och tillsätta lämpliga trygghetsfrämjande åtgärder
  • Att genomföra trygghetsronder och trygghetsvandringar
  • Att arbeta för säkra skolvägar och cykelvägar
  • Att arbeta förbyggande mot våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet

Om du blivit utsatt för brott

De allra flesta som blivit utsatta för brott upplever obehag efteråt. Känner du att du behöver stöd och någon att prata med eller hjälp vid exempelvis en rättegång, kan du höra av dig till Brottsofferjouren (BOJ). Brottsofferjourernas telefoncentral 0200-21 20 19 är brottsofferjourernas nationella hjälptelefon dit du kan ringa kontorstid.

Har du blivit utsatt för brott?

Uppdaterad: 2023-06-20

Kontakt

Representanter från Grums kommun

ANDTS
Eva Hansson
Förebyggande samordnare
0555-422 12
eva.hansson@grums.se

Suicid och psykisk ohälsa
Pernilla Pettersson
Områdeschef individ och familj
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Brottsförebyggande arbete
Martin Karlsson
Områdeschef kultur och fritid
0555-420 51
martin.karlsson@grums.se