Beställning av betygskopior

Vill du ha ut en kopia av ditt slutbetyg eller samlade betygsdokument? Här kan du beställa kopior av dina betyg från grundskolan, gymnasieskolan och Komvux i Grums.

Mer information om betygsbeställning

Betyg är värdehandlingar. Dessa ska du vara rädd om och förvara på ett säkert ställe. Tappar du bort ett betyg går det att få en kopia hos oss. Du kan bara beställa betygskopior för studier som du har avslutat vid en skola inom Grums kommun.

Vi kan kopiera ditt betyg eller göra en avskrift, men ett original går aldrig att återskapa. Betyg utfärdas endast i ett original vilket lämnas ut vid examen. I kommunarkivet förvaras kopior av originalet och därför kan du bara få en kopia av vår arkivkopia.

Ditt betyg skickas som en vidimerad kopia i pappersform. Om det är brådskande kan du få betygskopian skickad till dig via e-post.

Vidimering innebär att vi bestyrker att betygskopian stämmer överens med arkivexemplaret. Vid ansökan till vissa utbildningar kan du behöva en vidimerad kopia av ditt betyg.

Tänk på följande innan du beställer!

 • Beställ ditt betyg i god tid. Vi hanterar en begäran om allmän handling i turordning.
 • Det är viktigt att de uppgifter du lämnar i din begäran är korrekta eftersom eftersökningen sker manuellt utifrån de uppgifter du lämnar.
 • Ditt betyg kan finnas bevarat hos oss om du avslutat dina studier på en skola i Grums kommun. (Har du avslutat dina studier i en annan kommun är det troligen så att ditt betyg finns bevarade i den kommunen.)
 • Arkiverade betyg bevaras i vårt kommunarkiv i pappersform, vilket innebär att de söks fram, kopieras och skickas till dig snarast möjligt. Lagen säger att allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”. I praktiken innebär det att det ska ske så snabbt som möjligt men beroende på arbetets omfattning, som till exempel hur många handlingar som måste läsas igenom eller hur situationen ser ut med pågående arbetsuppgifter är det tillåtet med viss väntetid.
 • För att ett slutbetyg ska finnas måste det ha funnits tillräckligt med underlag för läraren att kunna göra en bedömning på. (Det vill säga att det exempelvis funnits tillräckligt med närvaro under skoltiden.)
 • I de fall det inte finns något slutbetyg bevarat hos oss trots att tillräckligt med underlag för att sätta betyg funnits finns betygen troligen i en så kallad betygskatalog. Denna hantering tar lite extra tid på grund av att kurs för kurs söks fram och sammanställs i ett samlat dokument som sedan skickas till dig snarast möjligt.

Kopieringsavgift

Vid utlämnande av både papperskopior och digitala kopior tas en avgift ut enligt nedan:

 • De första nio (9) sidorna är gratis
 • Den tionde (10) sidan kostar 50 kronor och varje sida utöver detta kostar ytterligare 2 kronor
 • Avgiften för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbandsupptagning är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme (15 minuter)
 • Avgiften för kopia av videobandsupptagning är 600 kronor per band
 • Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning är 120 kronor per band

Eventuella avgifter betalas i kontaktcenter eller till bankgiro 5674-8270 med "Arkivet" som OCR.

Formulär beställning betygskopior

Beställningen avser * (obligatorisk)
Beställningen avserTyp av betyg
Typ av betygI vilket format vill du ha dina betyg?
I vilket format vill du ha dina betyg?


Gör du inget val skickas betygskopiorna fysiskt
Om du bytt efternamn sedan skolan fyll i tidigare efternamnBekräfta följande innan du skickar in formuläret * (obligatorisk)
Bekräfta följande innan du skickar in formuläret

Uppdaterad: 2024-03-13