Barnahus Värmland

Hos Barnahus Värmland, möts barn som misstänks vara utsatta för övergrepp tillsammans med utredare och övrig personal i en trygg och anpassad miljö.

Samordnade insatser för brottsutsatta barn

Utredningarna är anpassade till barnet som slipper slussas mellan myndigheter och förhöras vid flera tillfällen.

På Barnahus finns specialister från de samverkande myndigheterna, åklagare, socialsekreterare, polis, läkare och kurator. Förhören hålls i en trygg och barnvänlig miljö. I anslutning till förhörsrummet finns ett medhörningsrum där åklagare, utredare och ombud, förutom att lyssna på förhöret, kan ställa frågor. Detta gör att barnet inte behöver upprepa sin berättelse i onödan.

Samarbete i Värmland

Barnahus Värmland är ett samarbete mellan länets 16 kommuner, Region Värmland, polis och åklagare. Verksamheten är bemannad av två samordnare som är erfarna socialsekreterare.

Uppdaterad: 2024-04-17