Företagssamverkan för trygghet

Ju mer information som kommer in till polisen och kommunen, desto bättre kan vi tillsammans jobba för en tryggare kommun.

Polisbil utanför Grums kommunhus

Foto: Grums kommun

Information till dig som driver företag

För Grums kommun fyller du en viktig roll för kommunens tillväxt och attraktivitet. Att driva företag är en stor utmaning i sig och när oväntade otrygga händelser inträffar kan de bli extra tufft.

För att göra det lite enklare att hantera situationer som kan uppstå har Grums kommun och Polisen tagit fram denna enkla guide på vart du kan vända dig om du blir utsatt för brott eller uppmärksammar otrygghet.

Syftet är att vi tillsammans jobbar för en tryggare kommun.

Utsatt för brott?

Därför är det ALLTID värt att göra en polisanmälan: För många näringslivsägare är tiden värdefull och en polisanmälan kan upplevas ta lång tid, vara krånglig och ändå inte resultera i något. Även om din polisanmälan inte leder till att någon grips fyller anmälningen en viktig roll för polisens kartläggningsarbete, resursstyrning och möjlighet att förutse vart kommande brott kan ske.

Din polisanmälan kan alltså bidra till att någon annan eller du själv inte utsätts mer i framtiden.

Mobilt poliskontor i Grums kommun

På fredagar mellan 09.00 och 11.00 finns vårt mobila poliskontor på plats utanför kommunhuset. Här kan du få hjälp att göra anmälningar, diskutera polisiära frågor på plats, lämna tips och hittegods. För ändrade öppettider eller mer information se:

Trygghetscenter

När ska jag som företagare reagera?

Så tidigt som möjligt! Detta för att undvika att händelser och otrygghet ska få utrymme att eskalera och leda till större bekymmer för både din egen och andras verksamheter.

Ungdomsoro och social problematik?

Ungdomar kan ibland testa gränser och agera på sätt som kan skapa otrygghet för dig som företagare. Blir du utsatt för brott ska du alltid göra en polisanmälan. Men ibland kan andra funktioner i kommunen vara till hjälp med att dämpa problem innan de hinner gå för långt.

Brottsförebyggande kontaktperson kan ta emot och föra vidare information till berörda anställda i kommunen.

Hur kan du som företagare agera?

Finns det en uppmärksammad oro kring barn och unga kan du alltid kontakta kommunens socialtjänst. Jouren kan vägleda dig i hur du kan gå vidare med din oro eller om annan funktion i kommunen kan hjälpa till i mjukare form om inte en anmälan är aktuell.

Kontakta individ och familj

Nöd och journummer

Rapportera otrygghet

Rapportera uppmärksammad otrygghet I Grums kommuns app för felanmälan kan du snabbt och enkelt gå in och rapportera uppmärksammad otrygghet. Allt som skapar en känsla av otrygghet kan rapporteras. Exempelvis händelser, platser eller langning av alkohol och narkotika.

Felanmälan

Informationen hamnar hos kommunens kontaktperson för brottsförebyggande arbete som samverkar i trygghetsarbetet med andra representanter från kommunen, Polisen och Räddningstjänsten.

Folder för utskrift

Folder för utskrift A5 - Företagsamverkan för trygghet Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-10-10

Kontakt

Polis
Pågående brott: 112
Lämna tips och göra anmälan på telefon: 114 14 eller på polisen.se

Individ och familj
Reception individ och familj:
0555-422 82
måndag-fredag: 8.00–12.00
och 13.00–16.00

Akuta situationer dagjour:
0555-420 71
måndag-torsdag: 8.00–16.30 fredag: 8.00–16.00

Socialjouren i Karlstad handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt:
054-540 50 54
054-540 54 14

Brottsförebyggande arbete

Martin Karlsson
Områdeschef kultur och fritid
0555-420 51
martin.karlsson@grums.se