Kontakta sektor socialtjänst

Socialtjänstsektorn är indelad i olika områden. Kontaktuppgifter till respektive område samt kontaktuppgifter till socialchef hittar du här nedan.

Maria Jörnmyr
Socialchef
0555-422 77
maria.jornmyr@grums.se

Sektor socialtjänst


Socialtjänst övergripande

Yvonne Nordenberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0555-422 62
yvonne.nordenberg@grums.se

Sandra de Jong
Socialt ansvarig samordnare (SAS)/IT-strateg
0555-421 99
sandra.deJong@grums.se

Evelina Holgersson
Larm- och IT-ansvarig
0555-420 04
evelina.holgersson@grums.se

Marita Hermansson
Avgiftshandläggare omsorg om äldre
0555-422 73
marita.hermansson@grums.se

Omsorg om individ och familj

Pernilla Pettersson
Områdeschef barn och unga
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Viktoria Brunåker
Områdeschef vuxen, LSS
0555-422 83
viktoria.brunaker@grums.se

Arbete och stöd

Stefan Eriksson
Områdeschef arbete och stöd
0555-422 68
stefan.eriksson@grums.se

Omsorg om personer med funktionsvariation

Arne Elmlund
Områdeschef gruppbostäder för personer med funktionsvariation
0555-423 18
arne.elmlund@grums.se

Therese Persson
Områdeschef personlig assistans samt daglig verksamhet
0555-423 21
therese.persson@grums.se

Vicky Bergström
Områdeschef LSS
0555-420 35
vicky.bergstrom@grums.se

Omsorg om äldre

Carina Bergstedt
Områdeschef hemsjukvård, kommunrehabilitering, dagverksamheten Violen
0555-420 12
carina.bergstedt@grums.se

Cecilia Nordsäter
Områdeschef Karlbergs äldrebostäder
0555-423 19
cecilia.nordsater@grums.se

Karin Nordqvist
Områdeschef Järpegatans äldrebostäder
0555-420 15
karin.nordqvist@grums.se

Maud Johansson
Områdeschef Edsholms äldrebostäder
0555-422 63
maud.johansson@grums.se

Karin Ewensson
Områdeschef Segmons äldrebostäder, resurscentrum Linden, vikariepool
0555-420 86
karin.ewensson@grums.se

Ebba Karlsson
Områdeschef hemtjänst
0555-421 60
ebba.karlsson@grums.se

Emelie Svensson
Områdeschef hemtjänst
0555-423 17
emelie.svensson@grums.se

Uppdaterad: 2024-04-30

Kontakt

Postadress
Grums kommun
Socialtjänst
664 80 Grums

Besöksadress
Sveagatan 77
Kommunhuset, entréplan