Slamtömning

Tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar, sker en gång per år om inte kommunen har beslutat om annat tömningsintervall för just din anläggning. För fritidsbostäder sker tömning vartannat år.

Beställ slamtömning

Tömning görs av kommunens entreprenör, Utab. Du får en faktura från Grums kommun efter tömningen.

Taxa avfall och renhållning Öppnas i nytt fönster.

Vill du beställa tömning ska du ringa vår kundtjänst 0555‑421 30. Tömning sker inom fem arbetsdagar.

Vid tömning ska vägen fram till tömningsstället vara farbar för slambilen. Locket till brunnen får inte vara övertäckt.

Jour på helgdagar

Behöver du omedelbar hjälp på en helgdag, kan du kontakta vår entreprenör, Utab. Observera att en tömning inom 24 timmar kostar extra.

Beställning av slamtömning på kvällar/helger:
OBS! endast vid akut behov: Utab 010-455 91 51
Tömning sker inom 24 timmar, tilläggsavgift på 1 875 kr utöver ordinarie tömningsavgift tillkommer.

Uppdaterad: 2023-07-17

Kontakt

Kundtjänst område gata
kl 10-12 helgfri vardag

För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se

Akut tömning (kvällar/helger)
Utab
010-455 91 51