Funktionsvariation - barn och unga

En funktionsvariation kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsvariationer och många har flera olika.

Stöd för dig med funktionsvariation

Grums kommun erbjuder olika sorters hjälp och stöd. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger laglig rätt till olika former av stöd och service för vissa personer med funktionsvariation.

Stöd för dig med funktionsvariation

Barn och unga med funktionsvariation

Barn med funktionsvariationer är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med funktionsvariation har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Kontakta biståndshandläggare

Källa: UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt 1177 - sjukvårdsrådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-04-17