Registrering av lotteri

Grums kommun ansvarar för registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för. 

Foto: Øyvind Lund

Kommunen ansvarar för vissa lotterier

Kommunens registrering av lotterier sker enligt 6 kap. 9 § spellagen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år.

Ansök om registrering av lotteri

Ansökan om registrering av lotteri görs via blankett som du hittar via e‑tjänster:

Uppleva & göra - Lotteri - Registreringslotteri enligt spellagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lotteri - så gör du steg för steg

 1. Styrelsebeslut om lotteri
 2. Föreningen utser en lotteriföreståndare
 3. Val av lotteri – tillfälligt eller femårigt
 4. Fyll i ansökningsblanketten
 5. Skicka in blankett och följande handlingar:
  - föreningens stadgar
  - verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  - protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.

Adress:
Grums kommun
664 80 Grums
kommunstyrelse@grums.se

Uppdaterad: 2024-02-20

Kontakt

Venka Larsson
Samhällsvägledare
0555-420 67
venka.larsson@grums.se

Läs mer

Läs mer om hur din förening söker lotteritillstånd på:

Spelinspektionen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.